Omladinskim aktivizmom protiv savremenih izazova

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uoči 12. avgusta – Međunarodnog dana mladih, poziva nadležne institucije u oblasti zaštite i unaprijeđenja položaja mladih da u doba globalnih izazova i pojačanog zdravstvenog rizika osmisle dodatne načine suštinskog uključenja mladih u društveno-političke procese, ali uz sprječavanje zloupotrebe mladih zarad partikularnih i partijskih interesa.

Medjunarodni-dan-mladih

Veliki globalni izazovi, poput COVID19 pandemije, uticali su i na pogoršanje položaja mladih u Crnoj Gori. Uslijed ekonomske pogođenosti uslužnog i turističkog sektora i nemogućnosti putovanja u inostranstvo radi usavršavanja i sticanja radnog iskustva značajano je porasla i nezapošljenost mladih. Takođe, kvalitet obrazovanja ozbiljno je erodiran zbog elektronske nastave, a što će imati implikacije na dalji lični i profesionalni razvoj mladih. Treba naglastiti da ovakav tip nastave produbljuje i socijalni jaz između dobrostojećih, sa jedne strane, i siromašnijih grupa mladih, sa druge strane, koji nemaju pristup internetu i pratećim alatkama te nijesu u prilici da dobiju ni adekvatno obrazovanje u tom obliku. I mentalno zdravlje mladih u ovim okolnostima trpi pojačane pritiske zbog prolongiranih mjera zdravstvenog opreza, izolacije i stresa. Sve zajedno ovo vodi većem stepenu uznemirenosti i anksioznosti kod mladih, a to pojačava i socio-ekonomska neizvjesnost. Stoga je više nego ikada potrebno uključiti mlade u društveno-političke procese i procese donošenja odluka i osnažiti omladinski aktivizam kao način izražaja mladih i uticaja na društvo i procese koji ih se tiču.

Nalazi Studije o mladima u Crnoj Gori 2018/2019, koju su radili fondacija Fridrih Ebert i CGO, ukazuju da tek nešto više od trećine mladih u Crnoj Gori volontira svakodnevno ili periodično, a da je rastući broj mladih koji žele napustiti državu. No, sada su mladi u Crnoj Gori okrenuti svojoj zemlji, zbog nemogućnosti i otežanih prilika za putovanje u inostranstvo, te je ovo i trenutak u kojem nadležne institucije treba da podrže unaprijeđenje omladinskog aktivizma i povećanje opšteg uključenja mladih u sve društvene tokove. Potrebno je nadasve ojačati kapacitete mladih za aktivno učešće i ohrabriti ih na zauzimanje aktivnog stava prema problemima i izazovima.

Takođe, u godini parlamentarnih i lokalnih izbora, CGO upozorava na potrebu prevencije zloupotrebe mladih u političko-izborne svrhe. Raniji nalazi CGO-a ukazuju da se političke partije nimalo ili marginalno bave mladima u svojim izbornim političkim programima. Mladi, kao potentan izvor novih i svježih deja, inicijativa i pokretačkih procesa moraju biti suštinski uvršteni u političke programe i ciljeve svih političkih subjekata.

Pritisnuti sopstvenim životnim tranzicijama, prelaskom u svijet odraslih, traženjem posla i stambene sigurnosti, COVID19 neizvjesnostima, složenom političkom situacijom i predstojećim izborima, mladima se moraju stvoriti filteri za prevazilaženje ovih izazova. Jačanje omladinskog aktivizma i učešća mladih u društveno-političkim procesima i procesima donošenja odluka doprinijeće smanjenju demokratskog deficita vlasti, boljim i održivijim politikama i ojačati povjerenje mladih u institucije, kako se navodi i u ovogodišnjoj izjavi Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana mladih.

Međunarodni dan mladih obilježava se od 12. avgusta 1999, odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a na bazi preporuka sa Svjetske konferencije ministara odgovornih za mlade u Lisabonu, održane 1998. godine.

Željka Ćetković, koordinatorka programa Aktivno građanstvo