DIK istrajava u kršenju Ustava i Zakona Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da Državna izborna komisija (DIK) jučerašnjim saopštenjem pokušava dovesti u zabludu javnost kroz izmjene ranije donešenih Tehničkih preporuka za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača koje nisu suštinskog karaktera niti rješavaju ključna pitanja na koja smo i prethodnih dana ukazivali.

Prvo, DIK bi sam sa sobom trebao da se dogovori i bude konzistentan u stavovima. Zbunjujuće je da portparol DIK-a javno priznaje da su svjesni neustavnosti akta koji su donijeli, pa da nakon toga DIK u saopštenju prvo tvrdi da je sve u skladu sa Ustavom i Zakonom, a u sljedećem pasusu obavještava javnost da su obrisali upravo jednu od spornih odredbi.

Drugo, DIK u izmjenama navodi da će licima koja se nalaze u karantinima van mjesta prebivališta biti omogućeno glasanje. Međutim, DIK ne objašnjava detaljnije postupak glasanja za ta lica.

Treće, DIK ne iskazuje namjeru da se, još uvijek važeći ostatak spornih odredbi, upodobi Ustavu, Zakonu i podzakonskim aktima, čime bi se osigurala mogućnost zakonitog glasanja za ta lica.

CGO podsjeća da glasanje putem pisma za lica koja se nalaze u karantinu i samoizolaciji nije zakonito, jer Zakon o izboru odbornika i poslanika, ali i Pravila o glasanju putem pisma koje je donio DIK, ne predviđaju ovakvu situaciju. Mogućnost da se položaj lica koja se nalaze u karantinu ili samoizolaciji podvede pod bolničko ili kućno liječenje ne dolazi u obzir, iz prostog razloga što se taj položaj uopšteno ne zasniva na odgovarajućoj dijagnozi ili ljekarskom izvještaju, već na rješenju nadležnog organa, kao mjere prevencije zarazne bolesti.

Višednevne i brojne kritike upućene DIK-u morale su rezultirati ozbiljnijem pristupu i temeljnim izmjenama spornih Tehničkih preporuka, a ne brisanjem polovine jedne rečenice iz ovog akta. Naime, u praksi to ne rješava pitanje načina glasanja lica u karantinu i samoizolaciji već predstavlja pokušaj DIK-a da brzo, površno i manipulativno ukloni argumentovanu kritiku zainteresovane javnosti i da izbjegne svoje obaveze. Takođe, poziv DIK-a upućen stručnoj javnosti da za dva dana predlože rješenja, i to tek kad je sam DIK „satjeran u ćošak“ nezakonitim postupanjem, je bez presedana. Nije jasno ni šta rade u DIK-u predstavnici političkih subjekata i NVO ako ovom poslu ne mogu odgovoriti na posvećen i znalački način, iako za to primaju nadoknade i složno su ih povećali upravo u ovom periodu.

CGO ponovo poziva DIK da odgovori svojim obavezama i da konačno posveti dužnu pažnju organizaciji izbora. Do izbornog dana je ostalo svega tri sedmice, a DIK još nije uspio produkovati rješenja za bazična otvorena pitanja ovih parlamentarnih izbora, što može dovesti u pitanje legitimitet i legalitet samog izbornog procesa.

CGO je ranije uputio inicijativu za ocjenu ustavnosti Tehničkih preporuka DIK-a, pozivajući Ustavni sud Crne Gore da se u hitnom postupku izjasni u vezi sa ovim pitanjem.

Damir Suljević, saradnik na programima