ASK u doba nove parlamentarne većine

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je dobio 6 (šest) odluka kojima je Jelena Perović, direktorka Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) djelimično postupila po Inicijativi CGO-a i utvrdila da su nekadašnji poslanici DPS-a Ana Nikolić, Momčilo Martinović, Danijel Živković, Filip Vuković, Željko Aprcović i Petar Smolović prekršili Zakon o sprječavanju korupcije tako što nijesu ASK-u prijavili vjerodostojne imovinske kartone za 2017.godinu.

CGO je 14.maja 2018.godine uputio ASK-u Inicijativu kojom je traženo da se utvrdi kršenje zakona po ovom osnovu za 25 poslanika tada vladajuće koalicije, a to je pratio niz urgencija, uključujući i posljednju od 24.jula 2020.godine. Odluke koje je Perović donijela u slučaju ovih šest nekadašnjih poslanika DPS-a su jedine i bile moguće i zakonite.

CGO je tražio danas od direktorke ASK-a da urgentno dostavi odluke i za 19 ostalih prijavljenih lica, za koje smo uredno i odavno dostavili materijal, odnosno za: Branimira Gvozdenovića, Miodraga Radunovića, Obrada Stanišića, Andriju Nikolića, Mirsada Mulića, Maju Bakrač, Predraga Sekulića, Bogdana Fatića, Branka Čavora, Nikolu Rakočevića, Milorada Vuletića, Jovanku Laličić, Radula Novovića, Andriju Popovića, Ervina Ibrahimovića, Nedžada Dreševića, Mića Orlandića, Genci Nimanbegua i Adrijana Vuksanovića, kao i dopunu odluke za Petra Smolovića.  CGO je tražio dopunu i u dijelu informacije da li je direktorka ASK-a podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ovih lica.

CGO konstatuje da je ASK-u bilo potrebno da samo djelimično postupi u skladu sa zakonom po Inicijativi CGO-a skoro 28 mjeseci, ali i da je Perović donijela odluku dan nakon što su objavljeni rezultati parlamentarnih izbora 2020. godine na kojima je Demokratska partija socijalista (DPS) poslije 30 godina izgubila većinu. Ovo potvrđuje da je ASK bio vezan partijski, ali očito i nova direktorka kad u ovako jednostavnom slučaju nije mogla odlučiti dok nije dobila zvaničnu potvrdu da je promijenijena parlamentarna većina, odnosno da je mjerila što će učiniti umjesto da je  striktno po zakonu postupala.

CGO očekuje da će Perović postupiti agilnije po današnjoj Urgenciji i da neće imati problem da brzo odluči i o ostalim licima, nezavisno od toga da li oni imaju više neku stvarnu ili percipiranu institucionalnu i partijsku moć. Takođe, izražavamo nadu da će direktorka ASK-a ubuduće profesionalno i neopterećena partijskim stegama odlučivati efikasno i neselektivno nezavisno o kojem se prijavljenom licu radi, što izgleda do sada nije bio slučaj.

CGO će nastaviti da kontinuirano prijavljuje različite nepravilnosti koje utvrdi ASK-u i da time istovremeno testira nivo profesionalizma i nezavisnosti ASK-a.

 

Vasilije Radulović, saradnik na programima