Senat DRI odlučuje o reviziji finansijskog poslovanja DIK-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je obavještenje od nadležnog senatora Državne revizorske institucije (DRI), dr Branislava Radulovića, da će Senatu predložiti da u plan revizija za 2021. godinu uvrsti finansijsko poslovanje Državne izborne komisije (DIK) za 2020.godinu.

CGO je više puta javno ukazivao na nedomaćinsko finansijsko rukovođenje u DIK-u, počev od načina obračuna i raspodjela naknada, dnevnica za službena putovanja, kao i naknada za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe, preko Odluke o utvrđivanju naknada za rad u Državnoj izbornoj komisiji, do ugovora velike vrijednosti a sklopljenih suprotno postojećem zakonskom okviru. Na bazi dijela prikupljenih dokaza, CGO je podnio DRI i Inicijativu za uvrsti DIK u plan revizije u 2021.godinu i na taj način detaljno provjeri finansije DIK-a u 2020.godini. Takođe, CGO je podnio danas dodatni dokazni materijal DRI koji se odnosi na jedan od aspekata spornog finansijskog poslovanja DIK-a.

Pristup finansijskom rukovođenju u DIK-u poljuljao je kredibilitet ove ključne institucije u izbornom procesu i čitav ovaj važan proces nepotrebno opteretio. CGO je, do sada, povodom nekih od identifikovanih slučajeva nepravilnosti podnio tri krivične prijave Vrhovnom državnom tužilaštvu zbog zloupotrebe položaja i, po informacijama koje imamo od Tužilaštva, već su dva slučaja u fazi izviđaja.

Činjenica da DIK do sada nikada nije bio predmet revizije od strane DRI je, izgleda, opustila odgovorne u toj instituciji što je rezultiralo zabrinjavajućim odnosom prema javnim sredstvima.

CGO izražava nadu da će Senat DRI uvažiti preporuku nadležnog senatora i uvrstiti u Godišnji plan revizije DRI za 2021.godini i finansijsko poslovanje DIK-a za 2020. godinu.

 

Damir Suljević, saradnik na programima