Novinarski priručnik za finansijsku forenziku

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Institut za poslovnu i finansijsku pismenost objavili su Priručnik za pravilno razumijevanje finansijskih izvještaja koji je namijenjen novinarima, ali može biti od koristi svima onima koji žele da bolje razumiju ovu oblast iako nemaju razvijena znanja u oblasti finansija.

Novinarski priručnik za finansijsku forenziku

Informisana javnost je od velikog značaja za jedno društvo, a u tom kontekstu posebno mjesto zauzima podizanje nivoa finansijske pismenosti novinara. Analizom finansijskih iskaza kompanija i izvođenjem objektivnih zaključaka, novinari mogu doprinijeti kvalitetnijem informisanju građana Crne Gore.

Sve veći broj računovodstvenih pravila i zahtjeva za objelodanjivanjem učinili su finansijske izvještaje prilično složenim dokumentima koji nam koriste za razumijevanje stvarnog ekonomskog položaja određene kompanije. Istovremeno, veliki je broj onih koji imaju problem sa „dešifrovanjem“ takvih dokumenata. Mnogi pojmovi im nisu jasni dok je tumačenje istih teško za sve koji nisu finansijski pismeni. Finansijski izvještaji, sa svim svojim sastavnim dijelovima, uglavnom su predstavljeni kroz usko stručan jezik koji je stran prosječnom čovjeku. Za novinare kojima nedostaje formalna obuka iz finansija ili računovodstva, ovakva vrsta izvještaja naporna je za čitanje i razumijevanje, te često i brzo odustaju od potencijalno zanimljivih tema koje mogu biti od javnog interesa.

Priručnik dalje smjernice kako pratiti tok novca kroz čitanje bilansa stanja i uspjeha, kao i izvještaja  o tokovima gotovine, ali i kako sprovesti inicijalni pregled i raditi racio analizu. Dio priručnika daje i savjete koje sajtove i baze podataka novinari mogu pretraživati, a posebno se ukazuje na snagu argumenata koju novinari imaju kada korisne zvanične podatke.

Imajuću i vidu da postoje mediji koji svoj posao obavljaju na jezicima manjinskih naroda, vodič će uskoro biti preveden i na albanski jezik.

Priručnik za pravilno razumijevanje finansijskih izvještaja objavljen je u okviru projekta „Podrška lokalnim medijima – priče iz prve ruke! Podrška istraživačkom novinarstvu i medijskoj pismenosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori“, koji sprovode B film Montenegro, CGO, SHARE fondacija i Institut za poslovnu i finansijsku pismenost. Projekat finansira EU posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore.

Damir NIKOČEVIĆ, koordinator za razvoj