Slučaj jasan, nejasan sud koji dopušta odugovlačenje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava sumnju da se suđenje pred Osnovnim sudom u Podgorici u predmetu protiv Bojane Lakićević Đuranović, vanredne profesorke Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, optužene za plagijat neprimjereno dugo odvija, a kako bi optužena Lakićević izbjegla nespornu odgovornost.

CGO je prije 14 mjeseci, 8. jula 2019.godine, predao krivičnu prijavu protiv Lakićević Đuranović zbog osnovane sumnje da je izvršila plagijat, odnosno krivično djelo krađe intelektualne svojine iz člana 233 stav 1, 2, 3 Krivičnog zakonika Crne Gore. Na osnovu te prijave i sprovednih radnji izviđaja, Osnovno državno tužilaštvo (ODT) je podnijelo optužni prijedlog 20. septembra 2019.godine. Prvo ročište je održano 5. novembra 2019.godine, a do danas – nakon sedam ročišta – postupak nije zapravo odmakao dalje od početka. Dodatno, čini se izvjesnim da neće pomaka biti ni 27. oktobra 2020.godine, kada je zakazano sljedeće ročište.

Konstantni razlozi nedolaska optužene ili advokata pod opravdanjem bolesti, neprimanja sudske pošiljke ili čekanje odluka drugih sudskih i upravnih organa u ovoj stvari predstavljaju školski primjer kupovanja vremena, odugovlačenja postupka i nepoštovanja suda. Posebno čudi što to dopušta nadležna sudija Nada Rabrenović, čime doprinosi obesmišljavanju ovog postupka i daljem urušavanju ugleda suda. Naime, krivičnog sudiju ne veže odluka upravnog sudije jer upravni spor nema veze sa krivičnom postupkom u konkretnom slučaju, a sudija Rabrenović upravo dopušta optuženoj i njenoj odbrani i tu manipulaciju.

CGO podsjeća da je Etički komitet u slučaju tri rada Lakićević-Đuranović utvrdio da se radi o bjelodanom plagijatu. Ona se na te odluke žalila Upravnom sudu zbog formalno-pravnih propusta u postupku. Kakva god bila odluka Upravnog suda ona ne može poništiti činjenicu da je Lakićević Đuranović plagirala ta tri rada, što je suština odluke a o tome se Upravni sud i ne izjašnjava. Među ta tri plagirana rada nalazi se i rad Đorđija Drinčića, nekadašnjeg studenta Lakićević Đuranović kojem je ona bila i mentorka, što čini njen akt još problematičnijim i u etičkom i svim drugim aspektima.

CGO cijeni da postoji dovoljno dokaznog materijala da se ovaj postupak privede kraju i da se Lakićević Đuranović shodno procesuira, jer činjenice ništa ne može promijeniti. Radi javnosti, dostavljamo ponovo uvid u sličnosti i razlike u stručnom radu Lakićević Đuranović i specijalističkom radu Drinčića, uz napomenu da su pored ovog što je laiku jasno i Komisija Pravnog fakulteta i komisija Etičkog komiteta, u odvojenim postupcima, utvdili da je Lakićević Đuranović plagirala rad.

CGO smatra da se mora prestati sa praksom manipulisanja postupcima pred pravosudnim organima jer to slabi povjerenje građana i građanki u pravosuđe, a sudije koje to dopuštaju dodatno prave “zagušenje” sistema i to se mora uzeti u obzir prilikom ocjene njihovog rada.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica