Nastavnici Višnjić nije mjesto više u formalnom obrazovnom sistemu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) najoštrije osuđuje i poziva nadležne organe da hitno reaguju zbog incidenta u kojem je putem zloupotrebe autoriteta jedne nastavnice došlo do ugrožavanja ljudskih prava, kao i ugrožavanja zdravlja učenika OŠ “Jugoslavija” iz Bara.

Nastavnica Višnjić je preko viber grupe, koja je uspostavljena kako bi se efikasnije odvijao formalni obrazovni proces u uslovima pandemije, pozvala učenike na vjerski obred u vjerskom objektu. Tom prilikom je prekršeno i niz mjera NKT-a. Vjerujemo da su se stekli uslovi da nadležni prosvjetni, ali i organi gonjenja reaguju kako bi se ovakve “vannastavne aktivnosti” ubuduće prevenirale, a nastavnica Višnjić adekvatno sankcionisala.

CGO podsjeća da član 14 Konvencije o dječijim pravima i član 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji su i dio crnogorskog zakonodavnog okvira, propisuju da svako lice ima pravo na slobodu vjeroispovjesti i na slobodu ispoljavanja vjeroispovjesti. Međutim, ove konvencije predviđaju i pravo da određeno lice ne bude religiozno ili da ne ispoljava vjeru kao takvu. Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju u članu 5 izričito zabranjuje religijsko djelovanje u ustanovama javno važećeg obrazovnog programa.

CGO cijeni da je nastavnica Višnjić grubo zloupotrijebila službeni kanal komunikacije za razmjenu podataka koji su od značaja za obrazovanje učenika propagirajući i vršeći uticaj na maloljetna lica u korist jedne religijske zajednice. Viber grupe koje nastavnici imaju sa učenicima, u uslovima pandemije, služe za nadomještanje sadržaja koji se ne može iskomunicirati u učionici. Svako korišćenje takvih grupa od strane nastavnika za bilo kakve druge svrhe predstavlja zloupotrebu položaja i autoriteta tih nastavnika, a u ovom slučaju je vodilo i ka nizu drugih kršenja zakonskih i etičkih normi.

Vjerskoj nastavi, ili zvaničnom potenciranju bilo koje religije u odnosu na druge, u okvirima sekularnog obrazovnog sistema nema mjesta u demokratskom društvu, a naročito ne u državi u kojoj postoji naglašena multikulturalna dimenzija. Pored očuvanja zdravlja djece, nastavnici uvijek, a posebno u ovom vrlo složenom periodu, moraju učenicima ne samo da pruže znanja iz oblasti koje pokrivaju, već i da budu uzor poštovanja građanskog okvira države Crne Gore. Djeca u našim školama treba da se građanski vaspitavaju, da usvoje demokratske vrijednosti i da budu osposobljena da kritički misle i bore se za ljudska prava i slobode, a tu nema mjesta propagiranju nijedne religije.

Sa epidemiološkog aspekta, postupanje Višnjić je poražavajuće. Obesmišljavaju se napori zdravstvenih i ostalih prosvjetnih radnika u poštovanju mjera higijene, distance i maske u školama ako jedan nastavnik poziva djecu na rizična okupljanja. I uz to – sve se ovo dešava kada je Crna Gora rekorder u broju inficiranih u regionu, a i šire, uz istovremene napore da se očuva sistem koji omogućava djeci obrazovanje u učionici.  Lična vjerska potreba koja, kako smo čuli i od crkvenih lica, može da se praktikuje i izvan hramova, stavljena je u ovom slučaju ispred zdravlja djece što diskvalifikuje ovu nastavnicu od daljeg rada u formalnom obrazovnom sistemu.

Takođe, CGO poziva nadležne i da pokrenu postupak protiv odgovornih lica iz Mitropolije crnogorskoprimorske koji su još jednom održali vjersku službu bez poštovanja minimuma zdravstvenih mjera a koje može samo da pogorša postojeću lošu epidemiološku situaciju.

CGO poziva i medije da sa posebnom pažnjom pristupe obradi vijesti koje uključuju maloljetnike. SA aspekta zaštite integriteta maloljetnika i generalno zaštite ličnih podataka, problematično je bilo objavljivanje fotografija ovih maloljetnika u pojedinim medijima, a što se poslije prenijelo i na društvene mreže.  Lica zadužena za ovo ispred crkve su to morala imati u vidu kad su te fotografije učinili dostupnim putem svojih zvaničnih kanala, ali i novinari koji su kršili Kodeks novinara prenoseći ove fotografije.

Miloš Vukanović, savjetnik