U Sudski savjet mora ući visoko stručni kadar sa integritetom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva novi saziv Skupštine Crne Gore da odgovorno pristupi izboru članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

U tom pravcu, CGO poziva i predsjednika Skupštine Crne Gore, Aleksu Bečića, da što prije stavi na dnevni red Prijedlog koji je dostavio Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu iz ranijeg, odnosno 26. saziva, a koji nije prošao u prvom krugu sa potrebnom 2/3 većinom 30.jula 2020, kako bi se taj postupak okončao u drugom krugu i stvorili uslovi za sprovođenje novog i zaista otvorenog konkursa.

Posljedice višedecenijske vlasti jedne partije su duboke i biće potrebno dosta vremena da se sistem postavi na zdrave osnove a institucije učine nezavisnim i profesionalnim. Između ostalog, jedna od posljedica bila je i demotivacija kvalitetnih kandidata koji nijesu bliski vladajućoj većini da se prijave za važne pozicije u institucije u kojima se upravo traži nezavisnost, integritet i stručnost. To je rezultiralo negativnom selekcijom, tamo gdje je prethodna vladajuća većina u Skupštini mogla sama donositi odluke o izborima i imenovanjima.

Uvid u Prijedlog koji je dostavio prethodni saziv Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu ukazuje da sva četiri kandidata ne mogu biti izabrana jer ne ispunjavaju svi ni bazične zahtjeve koje nosi članstvo u Sudskom savjetu ako se ono planira obavljati savjesno i stručno. Posebno javnosti skrećemo pažnju na biografiju kandidata Ibrahima Husejnovića i ostavljamo da cijeni što je moglo opredijeliti članove tog Odbora da ga preporuče u kategoriji uglednih pravnika za Sudski savjet.

Shodno zakonu, članovi Sudskog savjeta moraju biti lica visokih moralnih i profesionalnih kvaliteta. Nejasno je, stoga, da pravni poslovi koji se obavljaju u prosvjeti i iznimno kratak advokatski staž od godinu dana, kao i uslovna osuđivanost mogu biti reference nekom za sprovođenje vrlo složenih i strogih nadležnosti Sudskog savjeta. Takođe, ne mogu se razlozi nacionalne i rodne zastupljenosti  odnosno afirmativne akcije koju u svojoj prijavi potencira Husejnović bez pokrića staviti ispred visokih stručnih i profesionalnih kvaliteta, pravosudnog iskustva, dobrih ocjena rada u praksi, itd.

Pristup Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu ni do sada nije bio na zavidnom nivou, a proizveo je i brojne štetne posljedice u praksi. Danas imamo Sudski savjet čiju (ne)stručnost direktno problematizuje i Evropska komisija u nekoliko posljednih izvještaja. Tome treba dodati i negativne ocjene Državne revizorske institucije (DRI) o finansijskom poslovanju i upravljanju finansijama od strane Sudskog savjeta.

Stoga, CGO apeluje na sve poslanike i poslanice u Skupštini Crne Gore da postupku izbora četiri ugledna pravnika pristupe uz dužnu pažnju, da ovu konkursnu proceduru što prije okončaju i raspišu novi konkurs.

CGO izražava nadu da će promijenjene političke okolnosti, kao i činjenica da se svi akteri u Skupštini, makar deklarativno, zalažu za deblokadu puta ka EU i reformu pravosuđa, ohrabriti veći broj kvalitetnih kandidata da se prijavi a samim tim da će nadležna skupštinska radna tijela imati solidan izbor da naprave kredibilan prijedlog od četiri kandidata iz reda uglednih pravnika.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica