AZLP potvrdila navode CGO-a da DIK krši zakon

Agencija za zaštitu ličnih postupaka i slobodan pristup informacijama (AZLP) donijela, po inicijativi Centra za građansko obrazovanje (CGO), rješenje u kojem se ocjenjuje da je Državna izborna komisija (DIK) suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti povjerila poslove obrade potpisa podrške službenicima Skupštine Crne Gore, angažovanim na tim poslovima uoči parlamentarnih izbora održanih 30.8.2020. godine.

Ovim rješenjem potvrđeni su raniji navodi CGO-a da angažovani službenici ne posjeduju odgovarajući osnov za obradu tih podataka. CGO pozdravlja naknadnu razboritost AZLP-a, koja je i pored zapisnika o izvršenom nadzoru u kojem nisu utvrđene nepravilnosti, ipak donijela ovu odluku.

Rješenje dostupno na:
http://www.azlp.me/docs/zastita/Rje%C5%A1enja%202020/Rje%C5%A1enje%20Dr%C5%BEavna%20izborna%20komisija.pdf