Tužilaštvo prioritetno da ispita navode iz izvještaja DRI o sudstvu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je predao krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužiocu, Ivici Stankoviću, protiv svih članova Sudskog savjeta, zatim predsjednika Vrhovnog, Apelacionog, Upravnog i Privrednog suda, kao i viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju, svih prekršajnih sudova, ali i gotovo svih osnovnih sudova osim dva osnovna suda (Bijelo Polje i Berane),  zbog postojanja osnovane sumnje da su se u njihovom postupanju stekla bitna obilježja krivičnih djela zloupotreba službenog položaja i nesavjesnog rada u službi ili drugog djela koje se goni po službenoj dužnosti.

CGO je na bazi objavljenog Izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu od strane Državne revizorske institucije (DRI), koja je dala negativno mišljenje na reviziju pravilnosti i uslovno mišljenje na reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu, već ranije javno reagovao i ukazao na ozbiljne propuste koji pozivaju na odgovornost i ostavke u sudstvu.

Na žalost, niti je došlo do utvrđivanja odgovornosti u sudstvu niti je Tužilaštvo reagovalo iako je izvještaj DRI nesporno morao profesionalno zainteresovati Tužilaštvo.  A imajući u vidu obim kršenja zakonskih odredbi i podzakonskih akata, kao i poziciju sudstva u sistemu, od Tužilaštva je bilo za očekivati da djeluje po službenoj dužnosti. To bi uključilo hitno i prioritetno uzimanje u razmatranje izvještaja DRI-a, kao i postupanje nadležnih tužilaštava kako bi utvrdili cjelovito činjenično stanje o prezentiranim dokazima i osnovanosti izraženih osnova sumnji radi zaštite pravnog i društvenog poretka Crne Gore.

CGO cijeni da detaljan uvid u izvještaj DRI-a otkriva zabrinjavajuće nedostatnosti u upravljanju finansijama koji zahtijevaju odgovornost čelnika sudstva. Stoga je obaveza Tužilaštva da ispita ovaj slučaj posebno imajući u vidu obim kršenja zakona i druge utvrđene nepravilnosti od strane onih koji treba da budu na liniji zaštite zakona, kao i štetu koja je nanešena državnom budžetu.

CGO poziva i druge aktere da doprinesu kako bi se do kraja rasvijetlila odgovornost i utvrdile sankcije za nedopustiv odnos rukovodstva sudova u primjeni zakona koji dodatno urušava povjerenje javnosti u ovu granu vlasti.

Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava