Bezbjednost novinara da bude u fokusu nove Vlade

Povodom 2. novembra – Međunarodnog dana okončanja nekažnjivosti zločina nad novinarima, Centar za građansko obrazovanje (CGO) još jednom podsjeća na nedopustivu praksu ćutanja nadležnih institucija u razrješavanju napada na novinare. Nova Vlada, čije se formiranje brzo očekuje, imaće priliku da ispravi propuste prethodnih vlasti i da sve ono što su njeni predstavnici godinama javno zagovarali pretoči u djelo. Jedan od ciljeva nova Vlade mora biti i stvaranje ambijenta u kojem će svi novinari moći da izvještavaju slobodno, bez posljedica po njihovu bezbjednost.

Tokom 2019. godine zabilježena su četiri slučaja napada na novinare, a za tri su podignute optužnice. Posljednji izvještaj Evropske komisije naglašava da je napredak u rješavanju nasilja nad novinarima „i dalje veoma ograničen“, te da su najvažniji slučajevi poput ubistva glavnog i odgovornog urednika dnevnih novina „Dan“ Duška Jovanovića i napada na novinarku lista „Vijesti“ Oliveru Lakić 2018. godine i još uvijek neriješeni. Rad Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija ostaje bez adekvatnih efekata uslijed ograničenja u dobijanju potpunih informacija od nadležnih organa. Prošlogodišnje izjave Vladinih zvaničnika da su postojali ozbiljni interni propusti u istragama, uz sumnju da neki slučajevi nikada neće biti razriješeni su deprimirajući.

Društvo u kojem novinari trpe uvrede i prijetnje, čak i fizičke posljedice, zbog svog izvještavanja – ne može biti društvo funkcionalne vladavine prava. U nepovoljnom ambijentu teško je i očekivati značajnije istraživačke poduhvate. Dodatno, izuzetno je loš ekonomski status najvećeg broja novinara. Mediji treba slobodno da pitaju i da otvaraju i teme koje nisu po ukusu moćnicima, a manjak demokratske kulture se oslikava i kroz crtanje meta i prljave kampanju protiv novinara koji to čine.

Uloga novinara je da preispituje autoritete i odluke od javnog interesa. Ukoliko privatni interes nadvlada javni, i ukoliko autocenzura i cenzura uslijed straha za sopstvenu bezbjednost ili društvenu marginalizaciju nadvladaju profesionalno slobodno izvještavanje – onda to ograničava i ukupni napredak društva. Međutim, sloboda izražavanja ne smije biti ni poligon za obračune sa neistomišljenicima, sa kojeg god crnogorskog medijskog pola taj obračun dolazio. Obaveza je svih medija i novinara da izvještavaju uz poštovanje profesionalnih standarda i Kodeksa novinara Crne Gore. Samo i jedino u takvim okolnostima može se doprinijeti procesu demokratizacije države.

CGO će nastaviti da zagovara medijske politike koje imaju za cilj da razvijaju slobodu izražavanja i medija, bez obzira ko čini vlast i ko će biti na čelu nadležnih institucija. Stoga će CGO posebno podsjećati na obavezu Tužilaštva i Uprave policije, kao najodgovornijih organa u ovom lancu, da zločine protiv slobodne riječi istraži, te da počinioce i nalogodavce izvede pred lice pravde.

Damir NIKOČEVIĆ, koordinator za razvoj