Tolerancija je vrijednost koja se kontinuirano gradi

U susret 16. novembru – Međunarodnom danu tolerancije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) naglašava značaj promocije i jačanja svih mehanizama zaštite koji će sačuvati vrijednosti tolerancije i suživota kao jedne od najznačajnijih nasljeđa crnogorskog društva.

Donosioci odluka na crnogorskoj političkoj sceni moraju razumjeti i političku dimenziju vrijednosti tolerancije. Ujedinjene nacije i druge međuvladine organizacije podstiču vlade i šefove država, ali i organizacije i građane, da promovišu dobrobit ljudi, slobodu i napredak, kao i toleranciju, poštovanje, dijalog i saradnju između kultura i naroda. Tolerancija nije samo moralna, već i politička i pravna, dužnost i ona mora biti podržana zakonodavstvom i praksom koji garantuju jednake mogućnosti svima.

CGO ocjenjuje da preovladajuća društvena retorika hrani napetost u crnogorskom društvu radi ostvarenja partikularnih interesa, a to ne doprinosi smirivanju tenzija koje građani dodatno osjećaju zbog pandemije i sve složenijeg socio-ekonomskog stanja. Na taj način se kreiraju zapaljive situacije čije su prve mete drugačiji po mišljenju, vjeri, naciji i drugim opredjeljenjima čime se napadaju suštinske vrijednosti građanskog i multikulturalnog društva.

Očuvanje i promocija tolerancije i ravnopravnosti je kontinuiran proces, pogotovo u izazovnim i nepredvidivim vremenima a tome treba svi da doprinesemo. CGO je u više navrata ukazivao na potrebu reforme obrazovnog sistema koje će uključiti veći razvoj tolerancije, empatije, poštovanja različitosti, ali i vještina analize i kritičkog zaključivanja kao ključnih za odbranu od propagande, indoktrinacije i manipulacije.

CGO poziva i medije da u svom radu više obrate pažnju na kreiranje kritičkog i inkluzivnog medijskog prostora, ali i da se aktivnije uključe u izgradnju tolerantnijeg i slobodnijeg društva.

Tolerancija je vrijednost koja se gradi sa osloncem na ljudska prava i slobode, a uvijek i lako može biti ugrožena. Pored zakona i institucija koje neposredno obezbjeđuju zaštitu prava, neophodno je i ulaganje u razvoj vaspitanja i obrazovanja novih generacija u duhu razumijevanja i tolerancije.

Države članice Ujedinjenih nacija (UN) su 16. novembra 1995. godine usvojile Deklaraciju o principima tolerancije. Generalna skupština UN je 1996. godine pozvala države članice da obilježavaju 16. novembar kao Međunarodni dan tolerancije.

Miloš Vukanović, savjetnik