Sporna zakonitost raspodjele sredstava od strane Ministarstva kulture

Devet nevladinih organizacija, koje u svom fokusu rada imaju kulturu kroz različite programe, danas je uputilo otvoreno pismo Aleksandru Bogdanoviću, ministru kulture, povodom Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa “Razvijajmo kulturne navike!” cijeneći da ova sredstva nisu raspodjeljena zakonito i u javnom interesu.

Pismo su potpisali Omladinski kulturni centar Herceg Novi, Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore, ART 365, Institut za savremenu umjetnost, Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje (CGO), NOVA Centar za feminističku kulturu, Korifej i Udruženje glumaca Crne Gore.