Promjene ne znače zamjenu jedne partijske knjižice drugom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog izjava predstavnika Socijalističke narodne partije (SNP) da pregovaraju sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem kako bi dobili svoj “pripadajući dio” mjesta unutar Vlade „po dubini“. Takav pristup nije reformski u u dijelu potrebne depolitizacije javne uprave, a vodi i nezakonitim radnjama.

Ukoliko nova vlast bude raspodjeljivala mjesta „po dubini“ imaćemo nastavak prakse političko-partijskog zapošljavanja prethodne vlasti na čije štetne posljedice su kontinuirano ukazivali kritički orijentisan NVO sektor, mediji, tada opozicione partije koje sada čine novu parlamentarnu većinu, kao i relevantni međunarodni akteri poput, na primjer, Evropske komisije. Čini se da to sada dobija i otvoreniji i drastičniji vid i očekujemo reakcije stručne i zainteresovane javnosti jer ovo nije promjena koja može demokratizovati i evropeizirati crnogorsko društvo.

CGO cijeni da nije prihvatljivo da nova vlast ojača negativne aspekte rada prethodne. A uprkos propisima koji propisuju javne konkurse i kompetitivni pristup, jedan od konstituenata nove vlasti postavlja kao preduslov za obavljanje značajnih funkcija i poslova upravo partijsku knjižicu.

CGO podsjeća novu parlamentarnu većinu da za promjenu vlasti nijesu glasali samo partijski funkcioneri i članovi partija već 207.238 onih koji su dali glas za tri pobjedničke koalicije. Opravdana je pretpostavka da je tih 207.238 građana i građanki željelo promjenu u vidu poštovanja vladavine prava, a ne da se afera „Snimak“ pretvori u društveno opravdano ponašanje a samo da takve radnje sprovodi neko drugi.

Prebrzo su zaboravili konstituenti nove parlamentarne većine da su i oni ukazivali na problem partijskog zapošljavanja i da su obećavali zapošljavanje po zaslugama. Iz izbornih programa partija nove većinu ne proizilazi da su tražili glas građana kako bi kršili zakon i uhljebili partijske drugove, već da bi obezbijedili poštovanje zakona. A ovim se javno najavljuje da će oni koji treba da sprovedu postupak zapošljavanja vršiti krivična djela i da to od njih očekuju neki konstituenti nove vlasti.

Takođe, prilikom reformskih napora i pokušaja konstituenata da stvari postave na zdravije temelje jasno se mora razgraničiti prekid sa lošim praksama. Trgovina pozicijama koje se nalaze na vrhu ili po dubini nekih organa, preduzeća ili ustanova ne smije biti prihvatljivo političko rješenje kako bi se kupio privremeni mir i obezbijedilo mjesto onima koji su pobijedili na izborima. Političke pozicije o kojima se na taj način može pregovatati nalaze se na nivou članova Vlade.

CGO se, između ostalog, zalaže i da se izbor direktora škola izmjesti iz okvira nadležnosti ministra upravo zbog devastirajućih posljedica koje je takva politizacija nanijela obrazovnom sistemu. Danas čujemo da SNP, kao konstituent nove vlasti, i sa ovim mjestima hoće da trguje, iako su upravo njihovi funkcioneri, kad su bili u opoziciji, s pravom odlazećoj vlasti spočitavali štetnost tog pristupa.

Da li i druge partije nove vlasti razmišljaju na sličan način? Da li će se ponovo dozvoliti da sa partijskim knjižicama „na uvid“ predaju dokumenta za zapošljavanje u državnim organima i dokle će se dopuštati taj vid zloupotrebe pozitivno pravnih propisa Crne Gore?

CGO smatra da se o ovakvim zahtjevima pojedinih konstituenata moraju bez odlaganja, jasno i nedvosmisleno izjasniti i mandatar i ostali konstituenti. Prihvatanje ovakvog pristupa značio bi korak unazad i u EU integracijama i u pogledu demokratskih postignuća, dok je građanima i građankama obećavano ubrzavanje tog procesa i odstupanje od nezakonitih i nemoralnih praksi.

Mira Popović, kooridnatorka programa Demokratizacija i evropeizacija