Autonomija UCG se najbolje brani poštovanjem zakona i Statuta UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je Upravnom odboru UCG dvije inicijative za razrješenje rektora, Danila Nikolića, zbog zloupotrijebe službenog položaja i nepoštovanja zakona, preciznije neizvršavanja pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda u ostavljenom roku za izvršenje u slučajevima Dušana Bugarina i Jelice Stojanović. Time je rektor nanio značajnu materijalnu i nematerijalnu štetu UCG i licima čija su prava povrijeđena od strane UCG, a što je dokazano ovim presudama.

CGO podsjeća da se autonomija UCG može jedino braniti dosljednom primjenom zakona i poštovanjem pravnog poretka države Crne Gore, a to obavezuje i na izvršavanje sudskih presuda i izvršnih rješenja, odnosno otvara odgovornost u vidu smjene i procesuiranja nadležnih kada to izostane.

CGO je podnio i dvije prijave Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) protiv rektora Nikolića a zbog ugrožavanja javnog interesa. Prijave se odnose na štetu nanešenu u slučajevima Dušana Bugarina i Jelice Stojanović, koji su u odvojenim postupcima, a zbog kršenja različitih prava, dobili sporove protiv UCG a te presude rektor nije izvršavo. U jednoj od njih, konkretno u presudi u korist Jelice Stojanović sud je obavezao UCG da plati novčane kazne od oko 20, 000 EUR zbog neizvršenja presude, a samog rektora, kao odgovorno lice, da plati oko 7, 000 EUR.

Nesporno je da su nadležni na UCG, a prije svega rektor, kao i predsjednik UO, bili upućeni u ove slučajeve i da su mogli spriječiti štete za UCG. CGO napominje da se ne radi o izolovana dva slučaja i šteti koja je nastala u sudskim postupcima zbog nedomaćinskog i nestručnog, a moguće i koruptivnog, rukovođenja na UCG. Naime, po dostupnim podacima, od 2015. do kraja 2019.godine, UCG je platio 524.290,89 EUR za prinudne naplate i troškove sudskih postupake, kazni i kamata. U tom periodu, iako su se rektori mijenjali, na čelu Upravnog odbora UCG bio je Duško Bjelica, koji takođe zbog ovakvih propusta treba da snosi odgovornost. Sada je jasnije i zašto je podatke o sudskim troškovima UCG skrivao kad ih je CGO tražio, a javnost ima pravo da zna i kako je došlo do ovih enormnih troškova koji su praktično gubitak i ko je za to personalno odgovoran.

Od presudne je važnosti da Upravni odbor zaustavi dalje ovakvo postupanja rektora kroz razrješenje, jer u protivnom i članovi i članice Upravnog odbora mogu postati saučesnici u nezakonitom postupanju rektora Nikolića i indirektno predsjednika Upravnog odbora Bjelice. Naime, Bjelica je morao znati a nije spriječio ove štetne posljedice čime je i sam zloupotrebio službeni položaj nepostupanjem i neprocesuiranjem rektora kao odgovornog lice u ovim slučajevima.

CGO će i nastaviti da se bavi analizom upravljanja UCG i da ukazuje na nezakonitosti na UCG, jer se radi o univerzitetu koji se finansira iz novca poreskih obveznika sa oko 20 miliona EUR i samim tim ima i naglašenu odgovornost prema javnom interesu.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica