ASK da provjeri imovinske kartone poslanika

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) Inicijativu za utvrđivanje odgovornosti i pokretanje postupka protiv poslanika i poslanica 27. saziva koji nijesu podnijeli izvještaje o prihodima i imovini nakon stupanja na funkciju.

U Inicijativi se navodi da je ogroman broj poslanika novog saziva Skupštine Crne Gore prekršio član 23 Zakona o sprječavanju korupcije koji javne funkcionere obavezuje na podnošenje izvještaja o prihodima i imovini 30 dana po prestanku funkcije, kao i 30 dana od dana stupanja na funkciju.

CGO smatra da su svi poslanici novog saziva bili u obavezi podnošenja izvještaja zbog stupanja na funkciju, tj. vršenja novog poslaničkog mandata. Da se ne može govoriti o kontinuiranom vršenju javne funkcije, kod onih koji su bili poslanici u prethodnom sazivu, ukazuje i član 14 Zakona o izboru odbornika i poslanika koji propisuje da danom potvrđivanja mandata poslanika, prestaje mandat poslanika prethodnog saziva.

Dakle, nema kontinuiteta u vršenju funkcije poslanika u prethodnom i u sadašnjem sazivu Skupštine i svi poslanici 27. saziva Skupštine Crne Gore su morali predati imovinske kartone u roku od 30 dana od dana održavanja Konstitutivne sjednice, koja je održana 23.septembra 2020.godine, odnosno 30. dana nakon stupanja na funkciju poslanika ukoliko su kasnije ušli sa poslaničke liste na neko od upražnjenih mjesta.

CGO izražava i zabrinutost da ovo pitanje nije bilo u domenu redovnih kontrola ASK-a, pa je stoga traženo od ASK-a prioritetno postupanje po Inicijativi.

CGO je i ranije ukazivao na činjenicu da veliki broj poslanika, kako nove parlamentarne većine tako i opozicije nisu podnijeli izvještaje ASK-u u zakonom predviđenom roku, ali to nije pratila adekvatna reakcija ASK-a.

Vasilije Radulović, saradnik na programima