Promocija jednakosti i borba protiv diskriminacije i nasilja kao preduslov socijalne inkluzije OSI

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je organizovao panel diskusiju “Promocija jednakosti i borba protiv diskriminacije i nasilja kao preduslov socijalne inkluzije OSI” u okviru koje je dodijeljena nagrada za najbolju novinarsku priču o osobama sa invaliditetom.

Promocija jednakosti i borba protiv diskriminacije i nasilja kao preduslov socijalne inkluzije OSI

Konkurs za najbolju novinarsku priču koja adresira položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori trajao je od 15. decembra 2020. do 15. januara 2021. godine. „Na adresu CGO-a stiglo je 15 priča, objavljenih u različitim medijima i formatima. Između kvalitetnih priča odlučivale su nijanse, a Komisija se vodila kriterijumima: korišćenja ispravne terminologije; izvještavanja koje uvažava dignitet OSI; promocije socijalne inkluzije OSI, odnosno aktivnosti koje vode uključenju OSI u politički, ekonomski, kulturni i socijalni život na ravnopravnoj osnovi sa svim građanima/kama; jačanja svijesti medija o štetnosti predrasuda, stereotipa, diskriminacije i isključivanja OSI“, pojasnila je Željka Ćetković, koordinatorka programa Aktivno građanstvo, navodeći da nagradu ravnopravno dijele Irena Rašović, novinarka RTCG i Svetlana Višnjić, novinarka dnevnog lista Pobjeda.

Aleksandra Popović,  samostalna savjetnica u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, podsjetila je na široko postavljene nadležnosti Ministarstva i zahtjevne planovi. „Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocija jednakosti u fokusu ima harmonizaciju propisa sa zakonima i sa Konvencijom UN-a, uz njihovu primjenu u Crnoj Gori. Problem višestruke diskriminacije biće poseban predmet nove Strategije, a u narednom periodu su planirane aktivnosti Ministarstva kroz sektor koji će se baviti licima sa invaliditetom“, kazala je ona. Popović je istakla značaj saradnje sa NVO i medijima kao podsticajan za dostizanje napretka u ovoj oblasti. „Promocija je jako važna i jedna od preporuka Komiteta UN-a je da mediji moraju izvještavati u skladu sa principima zasnovanim na jednakosti, što u praksi znači isticanje pozitivnih stvari vezanih za OSI kako bi se otklonile predrasude i stereotipi. Promocijom, kvalitetnom i pravovremenom edukacijom, istraživanjima kojima se prate nivo svijesti u društvu mnogo se može doprinijeti poštovati prava lica sa invaliditetom“, zaključila je Popović.

Promocija jednakosti i borba protiv diskriminacije i nasilja kao preduslov socijalne inkluzije OSI

Irena Rašović, novinarka RTCG i dobitnica nagrade za prilog o Rastku Raduloviću, studentu sa autizmom, ocijenila je da je uloga medija u jačanju svijesti, prevazilaženju barijera i smanjenju diskriminacije OSI nemjerljiva i da to partnerstvo daje rezultate na širem planu u Crnoj Gori. „Kada sam počela da se bavim ovim poslom, u društvu i novinarstvu, preovladavao je medicinski pristup gdje se problemu i temama koje se tiču OSI pristupalo iz ugla nedostataka i problema koje oni nose. Vremenom se situacija u Crnoj Gori mijenjala, i drago mi je što danas o OSI pričamo kao o ravnopravnima, kao o nekome ko možda ima određene poteškoće u funkcionisanju, ali samo zato što što sistem vrijednosti i okolina još nijesu dovoljno otvoreni. Potenciranje ovih pitanja u medijima je važno kako bi građani počeli da drugačije percipiraju OSI“, zaključila je Rašović. Njena priča je o autizmu kroz uspjeh jednog mladića, Rastka Radulovića, pokazala je koliko je važan adekvatan pristup u porodici i šta cjelokupni odgovor sistema može da donese.

Svetlana Višnjić, novinarka Pobjede i dobitnica nagrade za priču “Šampion na terenu i u životu”, smatra da novinarstvo ne treba posmatrati kao profesiju već kao dužnost da sve priče koje su vrijedne pažnje javnost čuje i upozna se sa njima, i da je na taj način pristupila nagrađenoj priči o Ivanu Ćoroviću, talentovanom sportisti. „Mi smo specifično društvo i ljudi na neke stvari reaguju čudno jer se plaše. Ovo je način da se upoznaju i shvate da smo svi jednaki, i da razlike nijesu razlog da se ne pruži šansa. Naprotiv, razlike su razlog da se upoznamo i prilagodimo jedni drugima“, kazala je Višnjić. Ona se kroz priču osvrnula na mnoge situacije sa kojima se suočavaju OSI, ističući da je Ivan u odnosu sa društvom naišao na prihvatanje, dok je odnos sa institucijma problematičan i zato ga kroz priču apostrofira.

Promocija jednakosti i borba protiv diskriminacije i nasilja kao preduslov socijalne inkluzije OSI

Dragan Blečić, korisnik programa za zajednicu OSI i trenutno zaposlen kao advokatski asistent, istakao je da je položaj OSI unaprijeđen ali da i dalje nije na zadovoljavajućem nivu, kao i da to prati neizvjesnost prihvatanja, ograničene mogućnosti za samostalan život u zajednici i česta instucionalizacija OSI koju bi trebalo mijenjati kroz programa za OSI koji omogućavaju njihovu inkluziju. „Život bez barijera je neophodan ako želimo da gradimo zdravo i otvoreno društvo. Brojni su problemi sa kojima se OSI suočavaju: pristupačnost javnim površinama i institucijama, obrazovnim programima (Brajevo pismo i znakovi jezik), prevoz, zapošljavanje, čest pristup medicinskom modelu invaliditeta…”, podsjetio je on.

Promocija jednakosti i borba protiv diskriminacije i nasilja kao preduslov socijalne inkluzije OSI

Tokom panel diskusije ukazano je na značaj jačanja svijesti o štetnosti predrasuda, stereotipa, diskriminacije i isključivanja OSI, a afirmisano je izvještavanje medija o osobama sa invaliditetom na inkluzivan i nediskriminatoran način. Panelu je prisustvovalo 20 predstavnika NVO, medija i predstavnika zajednice OSI. Ova događaj je dio projekta “Ravnopravnost za sve – diskriminacija NE” koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Maja Marinović, saradnica na programima