Vlada što hitnije da počne sa kampanjom informisanja o vakcinaciji

Povodom poražavajućih rezultata dosadašnjeg procesa vakcinacije u Crnoj Gori, Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na Vladu Crne Gore i Ministarstvo zdravlja da hitno pokrene kampanju informisanja građana i građanki o procesu vakcinisanja protiv bolesti COVID-19.

Podaci ukazuju da je broj vakcinisanih u Crnoj Gori do sada manji do 200 dnevno što ne ohrabruje laičku javnost. Dodatno brinu i pojedine informacije o vrlo malom broju vakcinisanih zdravstvenih radnika.

Iako je proteklo gotovo dva mjeseca od usvajanja Nacionalne strategije za uvođenje, distribuciju i primjenu kovid-19 vakcina, Ministarstvo zdravlja još nije pokrenulo osmišljenu i masovnu kampanju kroz koju bi se građani i građanke informisali o potrebi da se vakcinišu čime se ograničile teže posljedice zaraze korona virusom. Upravo ova Strategija daje detaljan plan i opis kampanje za vakcinisanje, odnosno imunizacije stanovništva na korona virus. Shodno Akcionom planu koji prati Strategiju, kampanja je trebala početi još 1. februara donošenjem Strategije za komunikacionu kampanju, i to sa izradom elektronskih i štampanih materijala i povremenim ispitivanjima javnog mnjenja.

Ovoliko kašnjenje kampanje, u okolnostima kad je vrijeme dragocjeno, uz nepoštovanje propisanih mjera u cilju suzbijanja pandemije, doprinosi i drastičnom povećanju broja zaraženih i umrlih tokom posljednjih nekoliko mjeseci, a osobito posljednja dva dana i zabrinjava za dalji tok razvoja kontrole pandemije.

Izuzetno je važno krenuti odmah sa kampanjom o vakcinaciji i ne čekati da stigne veći broj vakcina, jer se stavovi građana o vakcinaciji neće promijeniti preko noći. Ova potreba je naglašena i zbog podijeljenih mišljenja građana i nepovjerenja u učinkovitost nekih dostupnih vakcina.

CGO apeluje na Vladu Crne Gore i Ministarstvo zdravlja, da u saradnji sa medijima, relevantnim organizacijama koje se bave zaštitom javnog zdravlja, kao i istaknutim aktivistima i drugim društvenim subjektima što hitnije i detaljnije počnu informisati građane i građanke o značaju vakcinacije protiv COVID 19. Razumijemo da uslijed prezauzetosti i sveobuhvatnih aktivnosti nabavke većeg broja vakcina i borbe sa korona virusom na drugim frontovima, predviđene aktivnosti u vezi za informisanjem građana i podizanja njihove svijesti o važnosti imunizacije nijesu u mogućnosti da sami koordiniraju iako to može ukazati i na izostanak adekvatne organizacije. Zato treba razviti multisektorsku saradnju, mobilisati sve zainteresovane strane i hitno formirati profesionalni tim za komunikaciju koji će doprinijeti da se sa kampanjom krene što prije i u skladu sa planom za vakcinaciju pripreme neophodni edukativni i informacioni materijali za javnost.

Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava