Ministarstvo zdravlja treba da upodobi potvrde o vakcinaciji kako bi bile validne

Povodom sadržaja potvrda o uspješnom procesu vakcinacije crnogorskih građana i građanki, Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava sumnju u validnost tih potvrda i njihovo priznavanje van granica Crne Gore i poziva Ministarstvo zdravlja da ovom procesu pristupi sistematično, stručno i posvećeno. CGO je već izrazio zabrinutost zbog neobjašnjivo spore imunizacije u dosadašnjem periodu, a dodatne informacije ukazuju da, i u tako sporom tempu, taj proces ima brojne nedostatnosti. To budi i sumnju u kapacitete nadležnog Ministarstva zdravlja da ovaj važan proces izvede do kraja na valjan način.

Naime, uvidom u potvrde o izvršenoj imunizaciji, koje izdaju ustanove koje vrše imunizaciju u Crnoj Gori, vidljivo je da ti dokumenti nisu ovjereni pečatom i potpisom, a nije ni naglašeno da su isti punovažni bez pečata i potpisa. Iako je prvenstveni cilj imunizacije zaštita zdravlja građana i suzbijanje pandemije korona virusa, nesporno je da imunizacija treba da doprinese i funkcionisanju ekonomije i drugih društvenih aktivnosti. To, između ostalog, uključuje i potrebu građana i građanki za kretanjem i van granica Crne Gore, kako zbog poslovnih tako i privatnih obaveza, a da ne ugrožavaju ni svoje ni tuđe zdravlje. Međutim, crnogorski građani i građanke koji su do sada primili vakcinu u Crnoj Gori dobili su neovjerene potvrde sa nepotpunim podacima i sačinjene isključivo na crnogorskom jeziku.

CGO napominje da je, Nacionalnom strategijom za uvođenje, distribuciju i primjenu COVID-19 vakcina u Crnoj Gori, ovo Ministrastvo zdravlja preciziralo izgled i sadržaj tih potvrda i to tako da služe kao identifikacioni dokument koji osiguranicima može olakšati pristup određenim zdravstvenim servisima i uslugama i ispunjenje drugih potreba i zahtjeva – obrazovanje, putovanje, korišćenje odmora, korišćenje kolektivnog smještaja, i sl. Takođe, Strategijom se precizira da i dizajn mora pratiti osnovna načela komunikacione strategije i uklapati se u vizuelni i druge segmente kampanje. Međutim, današnji izgled potvrde je daleko od planiranog i u sadržaju i dizajnu, a kampanja gotovo da nije ni počela.

Pažnja mora biti posvećena zaštiti od falsifikovanja a to je zanemareno, čime se otvora prostor za brojne zloupotrebe. Strategija predviđa upotrebu QR (Quick response) kodova koji bi omogućili praćenje podataka, te povezivanje kartice sa elektronskim imunizacionim kartonom, a  i što je takođe izostavljeno.

Iz ovog se može zaključiti da Ministarstvo zdravlja ne primjenjuje sopstvena dokumenta, a s obzirom da se radi o pitanju od javnog značaja neophodno je utvrditi konkretnu i objektivnu odgovornost zapošljenih i imenovanih lica u Ministarstvu zdravlja.  

U najbližem susjedstvu, u državama u kojima je počeo proces imunizacije, ove procedure se poštuju i lica koja su imunizirana dobijaju dvojezične potvrde (jezik države u kojoj se izdaju i engleski jezik) uz prateće elemente njihove validnosti. Na primjer, to je slučaj sa potvrdama iz susjedne Srbije, uz napomenu da se imunizacija u Srbiji odvija vrlo efikasno, uz osmišljenu kampanju u kojoj učestvuju i istaknuti pojedinci, a da svi dobijaju potvrde koje mogu koristiti i van granica Srbije.

CGO ponovo apeluje na Vladu Crne Gore i Ministarstvo zdravlja da racionalno troši resurse i da kao prioritet stavi adekvatno upravljanje zdravstvenom krizom, a čiji sada jedan od najvažnijih segmenata predstavlja nabavka vakcina i učinkovita imunizacija, umjesto da se bave poslom drugim istražnih organa i političko-partijskim kadriranjem i taktiziranjem. Konačno, potrebno je što prije osnažiti multisektorsku saradnju i ojačati stručne kapacitete jer Ministarstvo zdravlja sa svim svojim ljudskim, logističkim i infrastrukturnim kapacitetima ovaj proces ne može u potpunosti iznijeti samostalno, a cijenu za to plaćaju svi građani i građanke.

Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava