Ombudsman konstatovao izostanak reakcije Ministarstva

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je, u postupku po sopstvenoj inicijaviti i shodno zahtjevu koji je uputio Centar za građansko obrazovanje (CGO), donio mišljenje kojim se ocjenjuje da aktivnosti u OŠ „Boško Buha“, koje se odnose na distribuciju paketića sa religijskim sadržajem, nisu bile u skladu sa zakonom. Zaštitnik navodi i kako Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta nije dostavilo izjašnjenje u sprovedenom postupku, a istim se notira odsustvo reakcije i daje preporuka da ovo Ministarstvo ubuduće, u ovakvim i sličnim slučajevima, blagovremeno preduzme odgovarajuće radnje i mjere.

CGO je ranije uputio zahtjev za dostavljanje mišljenja Zaštitniku iskazujući sumnju da je u januaru ove godine aktivnošću jednog vjerskog udruženja, a posredstvom navedene ustanove osnovnog obrazovanja, došlo do povrede odredbi Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Ovaj Zakon propisuje da u javnim vaspitno-obrazovnim ustanovama i ustanovama kojima je dodijeljena koncesija za izvođenje javno važećeg obrazovnog programa i vaspitanje svjetovnog karaktera nije dozvoljeno religijsko djelovanje, sa izuzetkom onih ustanova koje su licencirane kao srednje vjerske škole.

CGO je tom prilikom izrazio i bojazan da su na taj način ugroženi interesi djece. Naime, distribucijom propagandnog materijala djeca su bila izložena manipulaciji i zloupotrebi, a s obzirom na navode iz medija da su paketići dijeljeni u odnosu na religijsku pripadnost. CGO je istakao i da to može predstavljati čin produbljivanja segregacije i diskriminacije u multietničkoj sredini kao što su Pljevlja.

U postupku prikupljanja materijala, u odgovoru na zahtjev za izjašnjenje koji je uputio Zaštitnik, iz OŠ „Boško Buha“ saopšteno je kako u vezi podjele paketića nije bilo religijskog djelovanja i podjele učenika po vjeri, već da su isti bili podijeljeni po tome ko slavi ili ne slavi navedeni praznik, kao i da je bilo učenika pravoslavne vjeroispovjesti koji su uzeli paketić bez obilježja. Navedeno je i kako ovo nije prva aktivnost humanitarnog karaktera i kako je i ranije bilo donacija od strane Crvenog krsta i ADRA (Adventističke crkve).

Zaštitnik je zaključio kako činjenica da su djeci podijeljeni paketići za Novu godinu sama po sebi ne predstavlja povredu prava djece, ali da dijeljenje propagandnih poruka koje nisu u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem nije u skladu sa ciljevima obrazovanja. Zaštitnik cijeni i kako je navedena organizacija iste paketiće mogla podijeliti i na druge načine van obrazovno-vaspitne ustanove u kojoj je zabranjen svaki vid religijskog, političkog ili drugog djelovanja, osim obrazovno-vaspitnog. Dodatno, Zaštitnik je podsjetio i kako je obaveza rukovodstva škole i profesionalaca koji rade u njoj da poznaju propise i blagovremno provjere sadržaj materijala i poklona.

Zaštitnik je konstatovao i da je u konkretnom slučaju izostala reakcija nadležnog Ministarstva, koje vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona, uz napomenu da ovo nije bio izolovan slučaj.

Shodno nalazima, Zaštitnik je donio i niz preporuka za Ministarstvo i OŠ „Boško Buha“, kako bi se ovakve situacije u budućnosti prevenirale.

CGO je, po saznanju za ove događaje, istovremeno sa zahtjevom upućenom Zaštitniku, uputio inicijativu Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta tražeći da se preduzmu odgovarajuće mjere radi utvrđivanja odgovornosti direktora, te pokrene postupak razrješenja direktora, shodno članu 82a stav 1 tačka 3 i članu 83 stav 1 tačka 14 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. S obzirom da CGO-u još uvijek nije dostavljen nikakav odgovor upućena je i urgencija.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica