Jasnije, obazrivije i javnije o uslovima za sticanje crnogorskog državljanstva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Vlade Crne Gore da privremeno odloži razmatranje Odluke o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom a s obzirom da je ista izazvala dosta kontroverzi u javnosti.

Iako do danas nije bilo zvaničnih informacija iz Vlade o ovome, juče je u medijima objavljeno da Vlada planira izmjene ove Odluke na današnjoj sjednici, a kako bi se istom predvidio i privremeni boravak među načinima za ostvarivanje zakonitog boravka, kao osnova za prijem u crnogorsko državljanstvo.

Nesporno je da Vlada shodno Zakonu o državljanstvu ima ovlašćenja da donese ovakvu odluku. Međutim, CGO ocjenjuje da je u situaciji podignutih tenzija, a posebno oko svega što se odnosi na identitetska pitanja, Vlada u obavezi da donošenju ovakvih odluka pristupi sa dužnom pažnjom i sa prethodno urađenim analizama, a koje uključuju i širi društveni dijalog.

Takođe, ovo pitanje treba rješavati u paketu i sa preciziranjem jasnijih uslova za sticanje tzv. počasnog državljanstva, a koje je godinama jedno od spornih pitanja, na što je i CGO ukazivao.

Ministarstvo unutrašnjih poslova prethodno je pripremilo Nacrt prijedloga Zakona o registrima prebivališta i boravišta, kojim bi konačno bilo omogućeno da se iz biračkog spiska, kroz ažurno vođenje evidencije o prebivalištu, izbrišu sva ona lica koja neustavno ostvaruju pravo glasa u Crnoj Gori, a već godinama žive u inostranstvu. Radi transparentnosti i legitimiteta, a imajući u vidu da ovo nosi posljedice za nastupajuće izborne procese, smatramo da je i pitanja koja utiču na sticanje državljanstva trebalo prepustiti Skupštini, a naročito imajući u vidu da aktuelno ponovno formiranje Odbora za izbornu reformu čini pogodnu priliku da se u širem dijalogu riješi i ovo pitanje.

CGO izražava sumnju da postoji realna potreba za pojednostavljivanjem postupka sticanja crnogorskog državljanstva, jer postojeći kriterijumi nisu složeniji nego što je to slučaj u nekim drugim državama, ali se postojeće norme kojima se reguliše ovo pitanje moraju sprovoditi dosljednije i uz garanciju poštovanja prava svakog lica.

Petar Đukanović, programski direktor