Održana dodatna info sesija u Podgorici

Zbog velikog interesovanja, Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je u Podgorici, u prostorijama EU Info Centra, organizovao dodatnu info sesiju posvećenu predstavljanju detalja konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika -M’BASE”.

Održana dodatna info sesija u Podgorici

Petar Đukanović, programski direktor CGO-a i Milena Brajović, finansijska menadžerka, pojasnili su ciljeve, uslove i prihvatljive teme konkursa koje bi trebalo da predstavljaju odgovor na izazove u oblastima važnim za demokratizaciju i evropeizaciju Crne Gore, kao i finansijske aspekte, pravila i postupak ocjenjivanje i rangiranja prijedloga projekata.

Ovaj konkurs je usmjeren na direktnu pomoć OCD za učešće u evropeizaciji i demokratizaciji društva, a to pored finansijske podrške prati i sveobuhvatan program jačanja kapaciteta u upravljanju projektima, jačanju vidljivosti tih projektnih aktivnosti i sprovođenju javnih i zagovaračkih kampanja, kao i monitoringu javnih institucija.

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu po ovom konkursu iznosi 550.000 EUR, a podrška za pojedinačne projekte kretaće se u rasponu od minimum 10,000 EUR do maksimalnih 60,000 EUR.

Uz poštovanje propisanih epidemioloških mjera, info sesiji je prisustvovalo 24 zainteresovanih predstavnika organizacija civilnog društva.

CGO će ubrzo objaviti na sajtu i odgovore na pitanja koja su pristigla putem elektronske pošte ili su postavljana na info sesijama kako bi na taj način pružili dodatna pojašnjenja svim zainteresovanih OCD.

Održana dodatna info sesija u Podgorici

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.

Maja Marinović, saradnica na programima