Održana info sesija u Podgorici

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je u Podgorici, organizovao drugu info sesiju na kojoj su predstavljeni detalji konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika -M’BASE”.

Održana info sesija u Podgorici

Aktivnosti koje mogu biti podržane u okviru pojašnjenih prioriteta, tema i oblasti, uslove, ciljeve i finansijske aspekte, kao i postupak ocjenjivanja i rangiranje prijedloga projekata detaljno je predstavio projektni tim koji čine Petar Đukanović, programski direktor i Milena Brajović, finansijska menadžerka.

Cilj konkursa je jačanje kapaciteta OCD da budu profesionalni, učinkoviti, odgovorni, nezavisni i vidljivi akteri u participativnom demokratskom procesu u zemlji.

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu po ovom konkursu iznosi 550.000 EUR, a podrška za pojedinačne projekte kretaće se u rasponu od minimum 10,000 EUR do maksimalnih 60,000 EUR.

Usljed ograničenog broja mjesta zbog epidemioloških uslova, na današnjoj sesiji je 23 predstavnika organizacija civilnog sektora učestvovalo. S obrizom na veliko interesovanje, CGO će organizovati dodatnu sesiju na kojoj će direktne informacije o konkursu dobiti i ostali prijavljeni predstavnici OCD.

Održana info sesija u Podgorici

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.

Maja Marinović, saradnica na programima