Obavještenje – M’BASE konkurs

Centar za građansko obrazovanje (CGO) obavještava zainteresovanu javnost da se, uslijed velikog broja prijava koje su pristigle na Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva u okviru projekta “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”, odluka o raspodjeli sredstava pomjera za sljedeću sedmicu.

Svi podnosioci projekta će biti pojedinačno obaviješteni o ishodu prijave, a informacija o podržanim projektima će biti objavljena nakon što se kompletna procedura završi.