Dodijeljene diplome učesnicima Škole građanskog aktivizma

Danas je 22 učesnika i učesnica Škole građanskog aktivizma, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, dobilo diplome o uspješnom pohađanju.

Dodijeljene diplome učesnicima Škole građanskog aktivizma

Ovaj četvoromjesečni intenzivni program, koji je trajao od 16. marta do 1. juna 2021. godine, imao je za cilj povećanje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom u crnogorskom društvu, osnaživanje potencijala osoba sa invaliditetom za politički i građanski aktivizam u crnogorskom društvu, ali i jačanje svijesti OSI i opšte javnosti o štetnosti predrasuda, stereotipa, diskriminacije i isključivanja OSI. U metodološkom dijelu, teme su se obrađivale kroz diskusije, radionice, praktičan ali i timski rad, projekcije filmova i kratkih video sadržaja kao podsticaja za argumentovanu raspravu. Škola je okupila 22 učesnika i učesnica, od kojih je njih 16 opšte populacije, a 6 osoba sa invaliditetom.

Učesnici su, pored širokog teorijskog i praktičnog znanja o konceptu građanskog i političkog aktivizma i prava, imali priliku i da se upoznaju sa ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, demokratijom i vladavinom prava, ali i mogućnost ličnog učešća u različitim inicijativama.

Prilikom dodjele diploma, Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, istakla je da je CGO od osnivanja akcenat obrazovnih programa imao i na inkluziji marginalizovanih grupa. “Škola građanskog aktivizma, čiji su učesnici bili osobe sa invaliditetom i iz opšte populacije, pokušala je i kroz tu interakciju tokom trajanja programa doprinijeti razumijevanju različitosti i učenju kako da zajedno gradimo otvoreno i progresivno društvo. Mi u CGO-u vjerujemo da stalno treba jačati građane za aktivizam, a to je presudno važno kada je riječ o osobama koje dolaze iz ranjivih kategorija, a kako bi bile što spremnije da se bore za svoje prava”.

“Jako mi je drago što sam bila dio ovog programa sa kojeg nosim pozitivne impresije i uvjerenje da nije sve tako sivo kada vidim da imamo ovakve ljude koji žele da sarađuju i da se aktivno uključuju u rad zajednice i društva”, kazala je Olivera Krivokapić, učesnica Škole građanskog aktivizma iz Herceg Novog.

“Škola građanskog aktivizma ispunila je moja očekivanja. Imajući u vidu da je fokus bio na populaciji osoba sa invaliditetom, kojoj i sam pripadam, mogu reći da je izbor tema koje smo razmatrali ukazao na potrebu osoba sa invaliditetom kao “ledolomca” u prezentovanju, zastupanju i ostvarivanju ljudskih prava”, cijeni Nebojša Miranović, predsjednik Skupštine Udruženja paraplegičara Podgorice i učesnik Škole.

Dodijeljene diplome učesnicima Škole građanskog aktivizma

Sličan stav dijeli i Jovana Tomović, učesnica Škole iz Kolašina: “Škola građanskog aktivizma za mene predstavlja otvaranje novih horizonata i veliko iskustvo, s obzirom na to da sam još uvijek studentkinja. Posebno sam srećna što je akcenat stavljen na osobe sa invaliditetom i što su razbijane predrasude i disrkiminacija”.

Predavači u Školi građanskog aktivizma bili su iz civilnog društva, uključujući aktiviste i borce za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, a učesnici su iz Bara, Herceg Novog, Danilovgrada, Podgorice, Nikšića,  Kolašina i Petinjice.

Školu građanskog aktivizma uspješno su završili: Borislav Đurišić, Dragan Blečić, Dragan Pejović, Emil Hodžić, Elma Zaganjor, Irena Vukčević, Iva Lalić, Ivan Saveljić, Jovana Bojić, Jovana Tomović, Katarina Jočić, Ljiljana Milović, Martina Labović, Milena Čavić, Milena Radonjić, Miloš Knežević, Miloš Spaić, Mina Kapidžić, Nebojša Miranović, Olivera Krivokapić, Romana Jeknić i Teodora Senić.

Nikola Osekovac, asistent na projektima