Zamijeniti političku nevidljivost OSI zajedničkim poduhvatima za unaprijeđenje položaja OSI

Političke partije imaju ključnu ulogu u procesima donošenja odluka u javnom interesu, a u tom kontekstu i unaprjeđenja položaja osoba sa invaliditetom, a to mora biti zajednički poduhvat svih političkih aktera, bez obzira na ideološku profilaciju i političku istoriju odnosa među političkim subjektima, jedan je od zaključaka treninga „Promocija inkluzije i prevencija diskriminacije prema osobama… »

Nezakonitosti vidljive i DRI-u ostaju nevidljive za Tužilaštvo

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da određeni zaključci iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne izborne komisije (DIK), koju je sprovela Državna revizorska institucija (DRI), potvrđuju postojanje brojnih neregularnosti u poslovanju DIK-a. Revizija finansijskog poslovanja DIK-a za 2020. godinu bio je jedan od prijedloga CGO-a upućen Senatu DRI-a, koji je i donio odluku… »

Iza novog predsjednika DIK-a da stoje stručne reference, a ne podrška samo jedne političke strukture

Centar za građansko obrazovanje (CGO) skreće pažnju zainteresovanoj javnosti da je aktuelni javni konkurs za izbor predsjednika Državne izborne komisije (DIK) prilika da ova institucija konačno krene putem neophodnog institucionalnog  ozdravljenja. CGO podsjeća da je ovaj konkurs uslijedio je nakon razrješenja dosadašnjeg predsjednika DIK-a, Alekse Ivanovića, jer je DIK kojim je rukovodio, 28. decembra 2020.… »

Umjesto potrebne reforme obrazovne ustanove ostaju plijen vlasti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da posljednji primjeri haotičnih situacija u vaspitno-obrazovnim ustanovama dokazuju koliko je bila neosmišljena i neprimjenjiva norma iz Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju kojim se nakon njegovog stupanja na snagu ima izvršiti izbor direktora u svim javnim ustanovama u roku od 30 dana, a na bazi čega je nadležno… »

Loše stanje na UCG se prepoznaje i od strane fakultetskih jedinica

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na zabrinjavajuće nalaze sprovedenog procesa samoevaluacije na Univerzitetu Crne Gore (UCG), koji su uradile komisije na organizacionim jedinicama, a na osnovu čijih izvještaja je Odbor za upravljanje kvalitetom UCG-a studija donio i odgovarajuća mišljenja i preporuke. Kako se navodi u dopisu Odbora dostavljenom Senatu, samoevaluacija je sprovedena po prvi… »

Pravna podrška medijima i novinarima

U okviru projekta „Mediji za mene“, Centar za građansko obrazovanje (CGO) obezbijeđuje besplatnu jednogodišnju pravnu podršku medijima i novinarima. Medijskim poslenicima će na raspolaganju biti savjeti pravnog tima koji su povezani sa svakodnevnom poslom novinara, izazovima sa kojima se susrijeću tokom izrade istraživačkih priča, a oko kojih imaju dileme, kao i druge vezane nejasnoće. Pravna… »

Protest zbog podrške države nasilju nad ženama i djecom

Nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima i zaštitom od nasilja nad ženama i nasilja u porodici izražavaju oštar protest zbog odluke predsjednika Crne Gore, Mila Đukanovića, donijete  na osnovu Mišljenja koje je potpisao rukovodilac Ministarstva pravde i ljudskih prava i ministar unutrašnjih poslova, Sergej Sekulović,  da pomiluje osuđivanog nasilnika u porodici Tomaša Boškovića, koji… »

Osjetljive teme kao izazov za profesionalni razvoj

Dvodnevni online seminar “Izučavanje i nastava osjetljivih istorijskih tema” koji je Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao u sklopu projekta “Nastava istorije tokom COVID 19 pandemije – jednak pristup za sve”, okupio je 80 profesora istorije i društvene grupe predmeta, istorijskih edukatora i istraživača. Kroz četiri dvočasovna modula, polaznici su slušali predavanja i učestvovali u… »