Koji je karakter Temeljnog ugovora sa SPC?

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom nezvaničnog objavljivanja dijelova nacrta Temeljnog ugovora između Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC), naglašava značaj blagovremenog i zvaničnog objavljivanja ovog dokumenta koji je postao jedno od pitanja koje snažno polarizuju crnogorsko društvo.

CGO ukazuje da bi javnost morala, sa relevantne adrese iz Vlade Crne Gore, odnosno iz Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, da dobije pojašnjenje pravne prirode Temeljnog ugovora sa SPC. Upravo od njegove pravne prirode zavisi i određenje prema takvom ugovoru.

Temeljni ugovor koji je potpisan sa Svetom stolicom ratifikovan je u Skupštini, pa shodno tome ima snagu međunarodnog ugovora. Po Ustavu Crne Gore, međunarodni ugovori imaju jaču pravnu snagu od zakona, samim tim i podzakonskih akata i neposredno se primjenjuju kad odnose uređuju drugačije od unutrašnjeg zakonodavstva. To znači da ako je neka odredba Temeljnog ugovora sa Svetom stolicom suprotna bilo kojoj zakonskoj odredbi primjenjivaće se odredba Temeljnog ugovora.

Međutim, kako Srpska pravoslavna crkva nije država sa njom se ne može zaključiti međunarodni ugovor kao u slučaju sa Svetom stolicom. Zbog toga, svaka odredba Temeljnog ugovora sa SPC mora biti u skladu sa zakonom i postavlja se pitanje suštinskog značaja jednog takvog ugovora.

Primjera radi, u medijima je objavljeno da nacrt Temeljnog ugovora sadrži odredbu po kojoj u slučaju vođenja krivičnog postupka ili istrage o kliricima i vjerskim službenicima SPC nadležni organi o tome prethodno obavještavaju nadležnog arhijereja. Međutim, kako ova obaveza ne postoji u Zakoniku o krivičnom postupku (ZKP) ukoliko organi krivičnog gonjenja ne obavijeste arhijereja to na bilo koji način ne utiče na zakonitost krivičnog postupka. Osim toga, ovakva odredba može biti i u relevantnom postupku oglašena ništavom, jer je u suprotnosti sa ZKP. Takođe, u dijelovima koji su medijima objavljeni stoji da će pravoslavna vjerska nastava u javnim školama biti regulisana posebnim ugovorom između strana ugovornica, a Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju eksplicitno navodi da je u javnoj ustanovi i u ustanovi kojoj je dodijeljena koncesija za izvođenje javno važećeg obrazovnog programa obrazovanje i vaspitanje svjetovnog karaktera, kao i da u takvoj ustanovi nije dozvoljeno religijsko djelovanje.

CGO upozorava da ukoliko Vlada ne pruži adekvatno obrazloženje daje se osnov argumentaciji da će ovaj Temeljni ugovor zapravo više imati politički nego pravni značaj. Presudno je važno da u situaciji naglašenih tenzija vodimo društveni dijalog na bazi argumenata i jasnih pozicija, kako bi se postojeće opasne tenzije snižavale, a transparentnost procesa odlučivanja tu može biti dragocjena.

Petar Đukanović, programski direktor