Hronično loš status novinara i novinarki u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uoči 23. januara – Dana novinara Crne Gore, koristi priliku da podsjeti na hronično loš status novinara i novinarki u Crnoj Gori. Nezavidan finansijski položaj, nesigurni radni odnosi, ugrožena bezbjednost, cenzura i autocenzura ostaju zabrinjavajući indikatori medijske scene. Od 2004. do danas, nijedan slučaj nije dobio odgovarajući epilog, a ne prestajemo bilježiti nove slučajeve napada na novinare i novinarske ekipe – u 2021. godini 21[1] napad, što je značajno više nego tokom 2020. godine.

Uloga medija koji poštuju Kodeks novinara dobija na važnosti upravo u visokopolarizovanoj i toksičnoj društveno-političkoj atmosferi u kojoj živimo. Samo kroz informisanje javnosti zasnovano na profesionalnim standardima i preispitivanje kvaliteta odluka onih koji imaju moć, novinari mogu doprinijeti izgradnji društva u kojem će javni interes biti iznad ličnog i partijskog.

Istovremeno, CGO podsjeća na neregulisano medijsko tržište, rast broja neregistrovanih medija koji gaze sva etička načela, uz poplavu dezinformacija i lažnih vijesti, kao i širenje govora mržnje na društvenim mrežama, a posebno u komentarima na portalima što je izričito zabranjeno Zakonom o medijima. Crnogorska medijska scena se intenzivno mijenja i u dijelu vlasništva nad medijima o čemu se nedovoljno govori.

 U analizi „Mediji u Crnoj Gori u očima građana i novinara“ koju je CGO objavio u junu 2021. godine, između ostalog, sprovedeno je 10 dubinskih, kvalitativnih intervjua sa novinarima, urednicima i vlasnicima medija. Većina intervjuisanih medijskih poslenika saglasna je sa tvrdnjom da su ranija vlast i državni organi ograničavali istraživačko novinarstvo, polovina intervjusanih smatra da vlasnici imaju potpun uticaj na uređivačku politiku medija u kojem su angažovani. U istoj analizi svi intervjuisani su saglasni da bi  bezbjednost novinara morala biti jedan od ključnih prioriteta, naglasivši da nemaju dovoljno uslova da se bave istraživačkim novinarstvom u ovim okolnostima.

CGO kao pozitivnu činjenicu ističe jednoglasno usvojene izmjene Krivičnog zakonika u Skupštini Crne Gore, kojima je propisana jača krivičnopravna zaštita novinara, a što je rezultat borbe nevladinog sektora za bolji status novinara.

CGO očekuje da sve tri grane vlasti posvećeno rade, u svojim domenima, na poboljšanju klime za rad novinara, ali i jačanju profesionalnih standarda. Takođe, ključno je zaštititi radni status novinara uz poboljšanje njihovih ekonomskih uslova.

CGO nastavlja da doprinosi unaprjeđenju medijske scene u Crnoj Gori kroz inicijative koje imaju za cilj da zaštite novinare, ali i medijskih prostor od unutrašnjih i spoljnjih manipulacija, a sve u cilju dostizanja demokratskih standarda kako bi neki novi 23. januar bio dan za slavlje, a ne povod za pregled brojnih problema koji opterećuju novinare.

Damir NIKOČEVIĆ, koordinator za razvoj

[1] Jelena Jovanović (mart 2021), Sead Sadiković (mart 2021), Esad Kočan (mart 2021), ekipa TV Vijesti (april 2021), ekipa TV Budve  (april 2021), Nebojša Šofranac (april 2021), Dragan Bursać (maj 2021), Darko Šuković (maj 2021), Slavica Kruščić Vasović (jun 2021), ekipa TV Cetinja (jul 2021), Jelena Jovanović (jul 2021), Milka Tadić Mijović (avgust 2021), ekipa TV Vijesti (avgust 2021), Tamara Nikčević (avgust 2021), Tanja Šuković (septembar 2021),  ekipa TV N1 (septembar 2021), Mirka Dević (oktobar 2021), Nenad Zečević (novembar 2021), Nikoleta Rakočević (novembar 2021), Borko Ždero (novembar 2021), Vuk Vujisić (novembar 2021).