Potpisivanje ovako formulisanog Temeljnog ugovora državnički neodgovorno

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom objavljivanja nove nezvanične verzije nacrta Temeljnog ugovora između Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC), ponovo iskazuje zabrinutost zbog određenih odredbi koje narušavaju sekularni karakter države Crne Gore, ali i Ustav i određene zakone.

CGO ukazuje i na netransparentnost Vlade u procesu izrade Temeljnog ugovora sa SPC. Uprkos izraženom i opravdanom interesovanju javnosti za sadržaj ovog dokumenta, Vlada ga još nije objavila na sajtu.  No, treba istaći i da ne demantuje nezvanične objavljene verzije.

Zabrinjavajuće je da predsjednik Vlade ovako važno pitanje privatizuje, skrivajući sadržaj dokumenta, ali i da žuri da ga potpiše u situaciji ograničenog legimiteta, kada je započet postupak izjašnjavanja o (ne)povjerenju Vladi koju vodi.

CGO posebno opasnim cijeni član 16 stav 2 objavljene verzije, kojim se propisuje da će  „pravoslavna vjerska nastava u javnim školama biti regulisana posebnim ugovorom između strana ugovornica.“ Ovakva formulacija ne postoji u sličnim ugovorima sa drugim vjerskim zajednicama, a praktično znači uvođenje vjeronauke u crnogorski formalni obrazovni sistem. Ova odredba predstavlja i direktno kršenje Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.

Najnovija verzija Temeljnog ugovora sa SPC donosi i do sada nezabilježen pokušaj regulacije medija i medijskog izvještavanja od strane jedne vjerske zajednice, a pod zaštitom države. Naime, u članu 14 stav 3 stoji da crkva ima pristup sredstvima javnog informisanja koja su dužna da vjerodostojno, objektivno i bez diskriminacije obavještavaju javnost o stavovima i djelatnostima Crkve. Crna Gora ima medijske zakone i Kodeks novinara i nije na bilo kojoj vjerskoj zajednici da uređuje rad medija kroz druge dokumente sa Vladom. CGO izražava nadu da će na ovo reagovati i novinarska udruženja i mediji, ali i ministarka Tamara Srzentić, koja je nadležna za oblast medija.

Kao i u ostalim ugovorima sa vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, sporna je formulacija kojima se vjerske zajednice, a kroz ovaj Ugovor konkretno SPC, stavljaju iznad Zakona o krivičnom postupku jer nameću neprimjerena ograničenja istražnim organima. 

Takođe, u čitavom nezvaničnom nacrtu Temeljnog ugovora prisutne su nejasne i nepotpune pravne formulacije koje ostavljaju prostor za diskreciono tumačenje koje bi moglo nositi štetne posljedice za državu Crnu Goru. Tako se na više važnih mjesta u ugovoru propuštaju vezati odredbe sa crnogorskim zakonima. Posebno su problematične formulacije koje se tiču restitucije crkvenih (ne)pokretnih i dobara, odnosno vraćanja imovine ili naknade za istu i finansijskog pomaganja Crkvi.

Konačno, sporni članovi ugovora dodatno zabrinjavaju imajući u vidu da je patrijarh Porfirije ranije izjavio da će Temeljni ugovor, kada ga dvije strane zaključe, po pravnoj snazi biti iznad lokalnih zakona.”  To bi značilo da se njime poništava sve ono u crnogorskom pravnom poretku što je u suprotnosti sa njegovim odredbama, a što je nedopustivo i bilo bi državnički neodgovorno da premijer ovakav Ugovor potpiše.

Petar Đukanović, programski direktor