Ukinuti ili značajno ograničiti naknade za bivše javne funkcionere

Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na poslanike i poslanice Skupštine Crne Gore da na prvoj sljedećoj sjednici izmjene Zakon o zaradama u javnom sektoru u dijelu prava po prestanku funkcije. Postojeći okvir funkcionerima omogućava da nakon prestanka funkcije jednu godinu primaju naknadu u visini zarade koju su primali u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije, a što je neopravdano opterećenje za Budžet.

CGO cijeni da je ovako normirano rješenje suprotno principima jednakosti i socijalne pravde, jer su javni funkcioneri dovedeni u nesrazmjerno povoljniji položaj u odnosu na druge zaposlene u državi, uključujući i zaposlene u javnom sektoru koji nemaju status funkcionera.

Treba napomenuti da javni funkcioneri i tokom samog mandata uživaju brojne privilegije, a nerazumljivo je da se dio tih privilegija, poput prilično visokih naknada, nastavlja i po završetku mandata. Dodatno, zanemaruje se razlog prestanka funkcije, odnosno da li je ta osoba razriješena, podnijela ostavku ili joj je jednostavno prestao mandat.

CGO ukazuje da problem predstavlja i to što ova vrsta prava nema nikakvih ograničenja u pogledu vremena provedenog na funkciji i razloga prestanka. Apsurdnost takvog zakonskog rješenja ilustruje i činjenica da ovo pravo stiču i funkcioneri koji samo jedan dan provedu na funkciji, kao i funkcioneri koji sami podnesu ostavku ili budu razriješeni zbog nesavjesnog vršenja funkcije ili loših rezultata.

Takođe, zabrinjavaju brojke, koje su neki mediji objavili, a po kojima je od parlamentarnih izbora 2020. godine do danas, po ovom osnovu, bivšim funkcionerima isplaćeno oko četiri miliona eura. Imajući u vidu dinamiku političkih procesa i da ulazimo u period koji karakteriše brža smjenjivost vlasti na svim nivoima i u svima granama vlasti, za očekivati da će ovi troškovi enormno rasti, što teško može izdržati i budžet bogatijih država od Crne Gore.

Crna Gora je najdarežljivija prema bivšim funkcionerima i u odnosu na države u regionu, jer su one tu privilegiju ukinule ili je značajna ograničile u periodu i visini primanje takve naknade.  Na primjer, u Hrvatskoj pravo na ovu naknadu nemaju funkcioneri koji su podnijeli ostavku ili su razriješeni sa funkcije, a Srbiji je ta naknada tri mjeseca po prestanku funkcije, izuzev za poslanike koji to pravo imaju šest mjeseci.

CGO smatra da se ta sredstva mogu korisnije preusmjeriti, recimo na unaprjeđenje socijalnih programa i obezbjeđivanja pomoći i naknada socijalnom ugroženim licima, obnavljanje dotrajalih predškolskih i školskih objekata, ulaganje u medicinske aparate i opremu, itd.

Shodno navedenom, CGO će podnijeti svim poslaničkim klubovima inicijativu za izmjenu člana 36 Zakona o zaradama u javnom sektoru u pogledu ograničenja za ostvarivanje ovog prava. Smatramo da treba iskoristi dobra zakonska rješenja iz zemalja regiona, kako bi se napravile uštede za Budžet, ali i efektivno osigurala primjena principa jednakosti i socijalne pravde.

Vasilije Radulović, saradnik na programima