MUP i CGO: Pomaci postoje, potrebno unaprijediti transparentnost

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović sastao se danas sa predstavnicima nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje (CGO), kako bi razmijenili argumente u odnosu na dodjelu počasnih državljanstava u prethodnom periodu, kao i trenutnu praksu koju MUP sprovodi.

Na sastanku su iznijeta tumačenja člana 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu, gdje je došlo do saglasnosti ministra Sekulovića sa predstavnicima CGO-a. Predlog za prijem u crnogorsko državljanstvo po osnovu posebnog interesa za državu mora biti podnijet od strane jednog od tri predsjednika (države, Vlade ili Skupštine), usaglasili su se sagovornici. Upravo iz tog razloga Ministarstvo unutrašnjih poslova je, od 4. decembra 2020. godine, promijenilo dotadašnju praksu na način što se odlučuje isključivo po zahtjevima gdje je predlagač jedan od tri predsjednika.

Generalni direktor za upravne poslove, državljanstvo i strance Miroslav Zeković iznio je i obrazložio svoje tumačenje člana 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu, na osnovu kojeg smatra da je i prethodna praksa bila zakonita.

Povodom inicijative CGO-a za poništavanje rješenja o državljanstvu u slučajevima kada predlagač nije bio zakonom propisani predlagač, ministar Sekulović iskazao je da ne postoji relevantna sudska praksa koja bi bila osnov za pokretanje postupka poništavanja rješenja o državljanstvu. Potencijalno se ovo pitanje može posmatrati kroz član 140 Zakona o upravnom postupku, gdje je rok za poništavanje rješenja godinu dana.

Predstavnici CGO-a naglasili su da je u konkretnom slučaju primjenjiv član 139 stav 1 tačka 7 Zakona o upravnom postupku, u kojem je i rok za poništavanje rješenja duži, odnosno deset godina. Ukazali su na potrebu provjere da li ima prostora za oduzimanje pojedinih državljanstava po osnovu ugrožavanja vitalnog državnog interesa, shodno Zakonu o državljanstvu.

Na sastanku je zaključeno da postoje pomaci u dijelu transparentnosti rada organa kada su u pitanju procedure za dobijanje crnogorskog državljanstva, posebno kada je u pitanju obrazloženje rješenja. Zajednički je zaključeno i da postoji prostor za unaprjeđenje transparentnosti.

Dogovoreno je intenziviranje saradnje, koja će imati konkretne rezultate u odnosu na pitanja o kojima se danas diskutovalo.

Na sastanku su ispred CGO-a učestvovali Damir Suljević, Milica Zindović i Nikola Mirković, a pored ministra Sekulovića, ispred MUP-a su bili Zoran Miljanić, Miroslav Zeković, Jelena Maraš i Lahira Duraković.