Punoljetstvo ubistva Duška Jovanovića crna mrlja države

Ni punih 18 godina od ubistva direktora i glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista „Dan”, Duška Jovanovića, nadležne institucije nijesu dale adekvatan odgovor o svim počiniocima, ali i nalogodavcima ovog gnusnog zločina. Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva nadležne organe, a posebno Tužilaštvo i novog Glavnog specijalnog tužioca, da svoju posvećenost dokažu i na ovom primjeru, bez čijeg cjelovitog razrješenja ne može biti ni suštinskog napretka u uspostavljanju vladavine prava u Crnoj Gori.

Spirala nasilja nad novinarima je dramatično počela te 2004. godine, a ni nakon 18 godina, novinari ne mogu slobodno i bezbjedno obavljati svoj posao. Iako je trend napada na novinare u 2022. manji u odnosu na 2021. godinu, nadležni organi ne pristupaju na sistematičan način osiguranju zaštite slobode medija, a samim tim i ni podršci razvoju medijskog pluralizma.

Nerasvjetljavanjem ovog zločina ostavlja se prostor za eventualne buduće radnje protiv slobodne riječi. Na to opominju i brojni domaći i međunarodni izvještaji, koji slučaj Duška Jovanovića kontinuirano drže u fokusu analize medijske sfere u Crnoj Gori. CGO podsjeća i na prošlogodišnje nalaze istraživanja „Kako građani i građanke vide medije u Crnoj Gori?“ koje je pokazalo da veliki procenat građana – 38.5% smatra da su novinari i imovina medija u Crnoj Gori ugroženi.

U Crnoj Gori se i danas teško uvažava činjenica da novinari predstavljaju glas javnosti, kao i da čine tzv. četvrtu granu vlasti čija je uloga preispitivanje odluka izabranih predstavnika, a sve u javnom interesu. Ipak, ohrabruje odluka Skupštine Crne Gore, od decembra 2021. godine, da usvoji izmjene Krivičnog zakonika tako što je propisana jača krivičnopravna zaštita novinara. To može doprinijeti jačanju bezbjednosti medijskih poslenika, ali i smanjivanju autocenzure koja je, takođe, značajno uticala na pad kvaliteta izvještavanja.

CGO poziva Vladu Crne Gore i Tužilaštvo da ulože maksimalan napor u razrješavanje ovog ubistva, ali i svih slučajeva napada na novinare i imovinu medija, jer bez toga nema napretka u demokratskoj konsolidaciji društva, niti u procesu evropskih integracija Crne Gore.

 Damir NIKOČEVIĆ, koordinator za razvoj