Problem nestašice hormonske terapije estradiolom za žene riješiti u što kraćem roku

RAVNOPRAVNO – koalicija za prava LGBTIQ+ osoba zahtijeva od Ministarstva zdravlja da konačno počne da rješava problem nestašice hormonske terapije estradiolom, koji ni nakon pet godina aktivnog zagovaranja Asocijacije Spektra nije riješen. 

Kontinuirano izbjegavanje rješavanja ovog problema od strane Ministarstva zdravlja, dovelo je do brojnih posljedica, te je svim ženama koje su u potrebi za hormonskom terapijom estradiolom narušeno psihičko i fizičko zdravlje, naročito trans ženama, koje su posebno ranjive zbog stepena društvenog neprihavatanja i nasilja koje doživljavaju. Važno je napomenuti da se i estradiol nalazi na Pozitivnoj listi ljekova, te spada u zdravstvenu zaštitu pokrivenu zdravstvenim osiguranjem, koju svi građani i građanke plaćaju kroz poreze i doprinose.

Dodatno, uprkos našim naporima da u javnom prostoru skrenemo pažnju na ovaj problem, institucije i dalje ćute. Osim Ministarstvu zdravlja, godinama smo se obraćali Domu zdravlja Podgorica i Montefarmu. Međutim, u svakom obraćanju aktivisti i aktivistkinje su usmjeravani na nadležno Ministarstvo, od kojeg i očekujemo korake ka rješavanju ovog problema. Takođe, obraćali smo se i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, koji je uputio urgenciju Ministarstvu zdravlja, takođe bez odgovora. Kontinuirani izostanak ikakvih napora da se riješi ovo pitanje, koje je moguće riješiti samim postojanjem institucionalne volje i proaktivnim radom, predstavlja sistemsku i institucionalnu   diskriminaciju žena, naročito onih  drugačijeg rodnog identiteta i izražavanja. 

Koalicija podsjeća da nam nijesu potrebne deklarativne poruke podrške LGBTI osobama. Od ministra zdravlja Dragoslava Šćekića, kao člana Vlade Crne Gore koja u svom mandatu ima zadatak da odblokira put evropskih integracija, a što uključuje privrženost zaštiti ljudskih prava, sa akcentom na rodnu ravnopravnost i LGBTI osobe kao naročito ranjivu kategoriju, očekujemo organizovanje sastanka sa nevladinim organizacijama koje zastupaju zajednice koje se suočavaju sa problemom nestašice hormonske terapije, a na kojem će biti jasno definisani koraci sa jasnim rokom za rješavanje datog problema.

Pravo na zdravlje je naše osnovno ljudsko pravo, a ne privilegija, te očekujemo da Ministarstvo zdravlja obezbijedi poštovanje zakona i pristup adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti jednako za sve građanke i građane Crne Gore.

RAVNOPRAVNO – Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba djeluje na principima i vrijednostima punog poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti, dobrovoljnosti, feminizma, egalitarizma, solidarnosti, uzajamne podrške, međusobnog uvažavanja, te direktne demokratije. Koaliciju čini 37 organizacija civilnog društva i institucija koje djeluju na nacionalnom i lokalnom nivou u Crnoj Gori u oblasti poštovanja ljudskih prava LGBTIQ+ osoba.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je član RAVNOPRAVNO – Koalicije za prava LGBTIQ+ osoba.