Ministarstvo prosvjete da obezbijedi transparetnost Intervjua sa kandidatima za direktore javnih obrazovnih ustanova

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je ministru prosvjete, Miomiru Vojinoviću, zahtjev za prisustvo predstavnika CGO-a svim zakazanim intervjua prilikom izbora direktora javnih ustanova pred tročlanom komisijom Ministarstva prosvjete u svojstvu javnosti, a kako bi ovaj proces pratili direktno.

Zahtjev je podnešen u cilju unaprijeđenja transparentnosti procesa zapošljavanja u prosvjeti, a imajući u vidu da odluke o imenovanju izabranih direktora javnih ustanova obrazovanja ili v.d. direktora nijesu javno objavljene na sajtu Ministarstva prosvjete.

Javnost je upoznata da CGO godinama unazad ukazuje na neophodnost zakonske izmjene načina izbora direktora javnih ustanova obrazovanja i vaspitanja, a ni uvođenje tročlane komisije nije učinilo ovaj proces kredibilnim u dijelu kompetitivnosti i objektivnosti. Naime, značajna manjkavost ovog procesa u Crnoj Gori je i što  ministar obrazovanja ima diskreciono pravo izbora direktora, a direktor dalje odlučuje o najbitnim pitanjima upravljanja ustanovom.

Pri izboru najboljeg kandidata za direktora javne ustanove, ministar bi trebalo, makar formalno, da se rukovodi podacima iz izvještaja tročlane komisije koji je nastao i na osnovu intervjua sa kandidatima. Javnost ostaje uskraćena za sadržaj tih izvještaja, a ona obrazloženja do kojih smo došli ukazuju da nema razvijene metodologije vođenja intervjua što dodatno baca sumnju u objektivnost ovog procesa.

Prisustvo javnosti na intervjuima tokom kojih se kandidati predstavljaju doprinijelo bi prevenciji  neprimjerenog uticaja, pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja i pravilnoj primjeni prava u uslovima usmenosti i neposrednosti, a što se nesumnjivo postiže afirmacijom načela javnosti.

CGO crpi legitimnost prisustva javnosti intervjuima kandidata za izbor direktora iz analogne  mogućnosti  prisustva javnosti  intervjuima za izbor sudija i tužilaca. Vjerujemo da nema niti jednog razloga koji bi mogao opravdati isključenje javnosti, jer se radi o javnom interesu odabira najkvalitetnijih kandidata za rukovodni kadar u javnim ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

CGO podsjeća i da Analiza sektora obrazovanja 2015-2020. godinu, koju su radili UNICEF i Ministarstvo prosvjete, ukazuje na brojne probleme koji indirektno nastaju kao posljedica lošeg upravljanja i insistiranja na partikularnim interesima.

Kako ne postoji zakonska prepreka, CGO očekuje de nadležni ministar učini rad komisija javnim i omogući prisustvo zainteresovane javnosti prilikom intervjuisanja kandidata.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica