Informacija o održavanju informativnih sesija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizuje informativne sesije posvećene predstavljanju detalja četvrtog konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE.

Info sesije će se održati u skladu sa sljedećim rasporedom:

19. januar 2023, od 11:00 do 13:00, Bijelo Polje, EU Kutak, Ul. Slobodana Penezića
20. januar 2023, od 11:00 do 13:00, Bar, mala sala Opštine Bar, Bulevar revolucije 1

Na info sesijama biće detaljno predstavljeni ciljevi, teme i uslovi ovog konkursa, a projektni tim odgovaraće na pitanja zainteresovanih OCD.

Cilj konkursa je doprinos unaprjeđenju integracije Crne Gore u Evropsku uniju osnaživanjem učešća organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi, kao i jačanju partnerstava između OCD, kao i OCD i lokalnih samouprava.

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu po ovom konkursu iznosi 500.000 EUR, a podrška za pojedinačne projekte kretaće se u rasponu od minimum 10,000 EUR do maksimalnih 50,000 EUR.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.