Pojašnjenja u vezi sa IV konkursom za dodjelu sredstava OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavljuje Pojašnjenja vezana za IV konkurs za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE”.

Pojašnjenja su data na osnovu pristiglih pitanja na email mbase@cgo-cce.org i tokom info sesija, uz određena skraćivanja prilikom obrade pitanja radi adresiranja suštine.

Projekat “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne GoreProjekat finansira Evropska unijaa kofinansira Ministarstvo javne uprave.