Moramo i dalje učiti važne pouke iz Holokausta

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uoči 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, ponovo odaje počast žrtvama fašizma i svih kolaboracionističkih režima i podsjeća na značaj otpora fašizmu i tada i sada, ali i na važnost stalne podrške progonjenima.

Na žalost, razorne fašističke ideje nijesu nestale, one postoje u različitim oblicima i danas. To treba da bude ozbiljna opomena svim političkim akterima u svijetu, ali i u Crnoj Gori, da aktivno učestvuju u borbi protiv netolerancije, diskriminacije, ekstremizma, radikalizma, i svih drugih oblika mržnje kako bi doprinijeli stvaranju istinski demokratskog društva koje živi kulturu ljudskih ljudskih prava.

CGO podsjeća da se i u Crnoj Gori neprestano mora posvećenije raditi na izgradnji društva oslobođenog svakog oblika mržnje usmjerene ka pojedinačnim ili grupnim različitostima. Zabrinjavajući je trend porasta govora mržnje i nastavka relativizacije zločina počinjenih tokom Drugog svjetskog rata, a što je i posljedica neadekvatnog bavljenja ratnom prošlošću, kako na institucionalnom i zakonodavnom nivou, tako i kroz ignorisanje ovih tema u okviru obrazovnog sistema ili njihovu površnu obradu.

CGO cijeni da danas postoji naglašena potreba za usvajanje pouka iz prošlosti, i to primarno kroz obrazovne institucije u kojima se osim faktografskog znanja prenose i društveni narativi koji oblikuju svijest i savjest.

U prilog tome ide i činjenica da, na žalost, danas svjedočimo novim progonima na tlu Evrope. Pojedini preživjeli Holokaust, danas prolaze kroz novi progon, bježeći od agresorskog rata koji je pokrenula ruska strana u Ukrajini.

CGO koristi priliku da još jednom apeluje na Ministarstvo prosvjete da sa više pažnje pristupi izučavanju Holokausta. Takođe, napominjemo da država Crna Gora ima obavezu da objedini podatke svih naših žrtava koji su stradali u Holokaustu u logorima širom Evrope, kao i da promoviše ulogu crnogorskog društva i pojedinaca u sprječavanju sprovođenja Holokausta u Crnoj Gori tokom Drugog svjetskog rata.

Generalna skupština UN donijela je 2005. godine  rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta (27.januar). Tog dana prije 76 godina, od strane sovjetske Crvene armije, oslobođen je najveći koncentracioni logor nacističke Njemačke, Aušvic-Birkenau. Tokom pet godina postojanja, u njemu je ubijeno 1 100 000 osoba, pretežno Jevreja. Holokaust predstavlja sistematsko uništenje evropskih Jevreja tokom Drugog svjetskog rata i u njemu je stradalo oko 6 milioona Jevreja. Rezolucija apeluje na sve članice UN da poštuju sjećanje na žrtve Holokausta i ohrabruje razvoj obrazovnih programa o istoriji Holokausta čime se želi pokazati odlučnost da se pomogne u sprječavanju ovih zločina u budućnosti.

Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava