AZLP da utvrdi da li su predsjednički kandidati na zakonit način prikupili potpise

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je danas Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) inicijativu za pokretanje postupka nadzora u političkom subjektu Demokratski front (DF), odnosno kod podnosioca kandidature predsjedničkog kandidata Andrije Mandića, zbog osnovane sumnje da je prilikom prikupljanja potpisa podrške neophodnih za kandidaturu došlo do povrede odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

CGO podsjeća da je podnosilac kandidature, shodno Zakonu o izboru predsjednika i Uputstvu o sadržini i obliku obrasca za podnošenje prijedloga kandidata za predsjednika Crne Gore i obrasca za davanje potpisa birača za podršku kandidatu za predsjednika Crne Gore, dostavio Državnoj izbornoj komisiji (DIK) tražene potpise podrške. DIK je izvršio provjeru i potvrdio kandidaturu ovog kandidata.

CGO je u inicijativi ukazao na član 9 stav 1 tačka 7 Zakona o zaštiti podataka ličnosti koji posebne kategorije ličnih podataka definiše kao lične podatke koji se odnose na rasno ili etničko porijeklo, političko mišljenje, vjersko ili filozofsko uvjerenje, članstvo u sindikalnim organizacijama, kao i podatke koji se odnose na zdravstveno stanje ili seksualni život.

Dodatno, u članu 13 ovog Zakona se navodi da se posebne kategorije ličnih podataka mogu obrađivati samo uz izričitu saglasnost lica, kao i da se posebno označavaju i štite radi sprječavanja neovlašćenog pristupa tim podacima, što u ovom slučaju nije ispoštovano i što ukazuje na moguću povredu zakonskih odredbi.

Imajući u vidu navedeno, CGO je inicirao postupak nadzora u ovom političkom subjektu, tražeći od AZLP da utvrdi činjenično stanje, te da li je tokom prikupljanja i naknadne obrade potpisa podrške, došlo do povrede Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno da li su svi koji su dali potpis podrške potpisali i saglasnost da se njihovi potpisi mogu koristiti,  kao i da li ih je ovaj politički subjekat prikupljao i obrađivao u skladu sa Zakonom.

Kandidatura Mandića je, za sada jedina potvrđena, a CGO će uputiti iste inicijative AZLP-a i za ostale subjekte, a nakon potvrđivanja njihovih kandidatura od strane DIK-a. CGO očekuje i proaktivnije djelovanje AZLP u primjeni nadležnosti ove institucije.

 Nikola Mirković, saradnik na programima