Podrška za novih 19 projekata kroz M’BASE program

Civilno društvo u Crnoj Gori predstavlja veliki resurs za evropeizaciju društva, a M’BASE program je proteklih godina mnogima bio način da nastave sa svojim aktivnostima, jer su izostala budžetska sredstva koja opredjeljuje Vlada, pa je ovaj program uticao i utiče da se sačuva tkivo civilnog društva u Crnoj Gori“, ocijenjeno je na današnjem potpisivanju 19 ugovora vrijednosti 652.284,84 EUR, u okviru četvrtog konkursa M’BASE programa koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) sa partnerima i saradnicima, a finansira Evropska unija.

Civilno društvo ima vitalnu ulogu u zbližavanju zajednica i premošćivanju društvenih podjela, posebno u vremenima političke nestabilnosti. Znam da je to velika odgovornost, ali znam i snagu i posvećenost crnogorskog civilnog društva. Računamo na vas da ćete nastaviti da promovišete toleranciju, mir i dijalog čak i u teškim vremenima, jer vi ste ti koji pokreću pozitivne promjene, pomažući i proces pristupanja EU”, ocijenila je Oana Kristina POPA, šefica Delegacije EU u Crnoj Gori. U osvrtu na saradnju sa civilnim društvom, ukazala je i na kontinuiranu i rastuću finansijsku podršku za projekte organizacija civilnog društva kroz pretpristupne EU fondove. Ona je izrazila zadovoljstvo raznovrsnošću podržanih projekata kroz ovaj poziv, kao i njihovom geografskom rasprostranjenošću. “Naša poruka za vas je da je EU tu da vas podrži kako finansijski tako i kroz uključenje u sadržajan dijalog o javnim politikama”, zaključila je Popa.

Oana Kristina Popa

Organizacije civilnog društva uspjele su da se pozicioniraju kao relevantni glasovi u različitim oblastima. To je važno s obzirom kako teško i sporo ide proces demokratske konsolidacije i uspostavljanja potrebne odgovornosti donosilaca odluka, i koliko je neophodno da stalno budemo budni, da aktivno pratimo razvoj događaja, da izražavamo solidarnost jedni prema drugima …“, kazala je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a. „Protekle tri godine su obilježila nikad manja budžetska izdvajavanja za NVO sektor, dok se nije štedjelo na mnogim drugim oblastima. Promjena vlasti nije donijela promjenu odnosa prema kritički orijentisanom i principima posvećenom civilnom društvu. Moramo nastaviti da vodimo naše borbe za bolju Crnu Goru zasnovanu na vrijednostima i javnom interesu, bilo da se radi o direktnoj pomoći korisnicima servisa, brizi za zaštitu životne sredine, ili jačanju pojedinih grupa da kritički promišljaju i aktivno učestvuju u oblikovanju demokratskih praksi“, poručila je ona.

Daliborka Uljarević

Jovana Janjušević, izvršna direktorka CZIP-a, istakla je brojne kreativne ideje koje su pristigle na četvrti konkurs. „Bilo je tu puno aplikacija koje su nas zadivile i pokazale koliko je civilni sektor u Crnoj Gori na zavidnom nivou. Veliko mi je zadovoljstvo što ovim mehanizmom omogućavamo organizacijama različite razvijenosti da nastave svoju misiju“, kazala je ona. Iz perspektive organizacije koja se godinama bavi zaštitom prirode i životne sredine, Janjušević je naglasila i važnost projekata koji adresiraju Poglavlje 27 i one koji nemaju pravo glasa – biljke i životinje, kao i klimatske promjene. EU je pokazala da ima sluh za civilni sektor i zato ohrabrujem sve organizacije da ne odustaju od ideja koje sada nijesu prošle, već da ih unaprijede i ponovo apliciraju zato što su to projekti koji od znajačaja za zajednicu“, poručila je ona.

Jovana Janjušević

U okviru našeg projekta koji je podržan kroz M’BASE program radićemo na monitoringu obećanja ključnih institucija u zdravstvenom sistemu Crne Gore i izvještavati o njihovoj realizaciji. Institucije namjerno decenijama ne donose set indikatora na osnovu kojeg svi u civilnom sektoru mogu da prate i procjenjuju razvoj zdravstvenog sektora. Zato smo odlučili da sada taj posao uzmemo u svoje ruke, kao i da kroz debate sa uticajnom osobama zacrtamo neki društveni put razvoja koji je malo drugačiji od onog koji trenutno postoji na političkoj sceni, a koje ne cijenimo kao dobar“, kazala je predsjednica Sindikata doktora medicine Milena Popović Samardžić.

Kroz projekat „Screening“ želimo unaprijediti kontrolu rada istitucija povećanjem transparentnosti i odgovornosti njihovog djelovanja, a sve to kroz podizanje svijesti javnosti o vladavini prava i potrebi smanjenja korupcije na visokom nivou. Detaljno analiziran rad institucija izvršne, zakonodavne i sudske vlasti u periodu nakon smjene tridesetogodišnje vlasti biće prezentovan kroz šest dokumentarno-istraživačkih serijala, a nalazi nezakonitosti i tragovi korupcije u djelovanju institucija, uz dokaze, biće usmjereni nadležnim institucijama na dalje postupanje“, kazao je Miodrag Vujović iz organizacije KOD.

Miodrag Vujović

„Zahvaljujući ovoj podršci imamo mogućnost da sada već tradicionalno, po sedmi put, implementiramo program „Zdrave veze“, koji jača kapacite za pomoć mladima da prevaziđu, odnosno da se odupru nasilju u partnerskim vezama koje je često rodno, seksualno, emotivno, fizičko, pa i finansijsko“, pojasnila je Aida Perović, izvršna direktorica NVO Prima.

M’BASE je važan za male organizacije, a naročito lokalne i one koje nijesu iz centralne regije. Nama je jako drago što smo ove godine podržani i što ćemo biti u prilici započnemo procjenu najvećeg maslinjaka u bivšoj u Jugoslaviji – ulcinjskog maslinjaka, koji je u ozbiljnom riziku. U tome ćemo nastojati da objedinimo zaštita sredine i kulturni pejzaž koji idu jedno uz drugo. Nadamo se da ćemo biti uspješni i ovim projektom motivisati i druge“, poručila je Zenepa Lika, izvršna direktorica MSJA.

„Nama su u fokusu ranjive grupe, a posebno žene sa invaliditetom. Cilj nam je da afirmišemo pravo žena sa invaliditetom na roditeljstvo, i planiramo raditi na filmu o ženama koje su majke, njihovim pričama, predrasude društva sa kojima se suočavaju, kao i koliko im je država bila podrška… Takođe, radićemo istraživanje i diskriminaciji na osnovu ličnih stvojstava iz kojeg će proizaći i publikacija“, kazao je Dejan Tmušić, predsjednik Udruženja paraplegičara Cetinja.

Veoma smo zahvalni što nam je ovom podrškom omogućeno da na na sjeveru, odnosno u Beranama, možemo dalje sprovoditi naše aktivnosti jer radimo u teškim uslovima. Cio radni vijek sam provela pomažući ženama i kao dio grupe žena koje ženama pomažu, ovim projektom dobijamo podstrek koji nas motiviše, pruža prohodnost u institucijama i u sistemu koji će nas bolje prepoznati. Osim mogućnosti da realizujemo naše aktivnosti, ovim ćemo jačati i kapaciteta naše organizacije“, kazala je Radmila Anđić, koordinatorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja u Beranama.

Radmila Anđić

Četvrti konkurs u okviru M’BASE programa objavljen je 10. januara 2023.godine, a do njegovog zaključenja, 10. februara, na adresu CGO-a stigle su 92 prijave projekata, od čega je podržano 19 projekata sljedećih organizacija koje su nosioci tih projekata: NVO EKO tim (Korak bliže EU), NVO Prima (Zdrave veze – voljeti je zdravo), Crnogorsko društvo ekologa (Ekološke mreže – ključ razvoja na temeljima očuvane prirode), Punta institut (Građanski i volonterski – rodno aktivno za Ulcinj), Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro (Prava LGBTIQ+ osoba – od strateških rješenja do praktične primjene zakona), Udruženje Hepatitis Crna Gora – HEP (HEP buster!), NVO Aktivna zona (Partnerstvo za lokalnu demokratiju), Sindikat doktora medicine Crne Gore (Dijalozi.me – Servis po mjeri građana), Organizacija KOD (Screening), Centar za istraživačko novinarstvo – CIN CG (Ima li plana? – Prostorno (ne)planiranje, urbanizam i infrastrukturni projekti u Crnoj Gori), NVO Savez za djecu i mlade – Kuća (Rights Up, Rise Up!), MSJA – Dr Martin Schneider-Jacoby Association (Identifikacija i analiza “Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos – zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža”), NVO Novi Horizonti (Odlučivanje sa mladima), NVU Društvo crnogorskih izdavača (Akademija „MILOVAN ĐILAS“), Udruženje paraplegičara Cetinje (Moje pravo – pravo na samostalan izbor), SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje (Zaštita žena od rodno zasnovanog nasilja uslov demokratije i vladavine prava), Institut za strateške studije i projekcije – ISSP (OCD za inkluzivniji, transparentniji i „zeleniji“ PER), SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane (Osnažene na putu ka nultoj toleranciji rodno zasnovanog nasilja) i Savez slijepih Crne Gore (Biram da biram).

Projekat “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi CGO, u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unijaa kofinansira Ministarstvo javne uprave.

 Maja Marinović, saradnica na programima