Završen četvrti ciklus programa jačanje kapaciteta OCD

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”, organizovao je tokom marta i aprila seriju od tri treninga u cilju jačanja kapaciteta organizacija čiji su projekti podržani kroz četvrti konkurs ovog programa.

Ukupno su 63 odabrana predstavnika organizacija čiji su projekti podržani imali priliku da nadograde znanje i postignu visoku efikasnost u sprovođenju EU projekata.

Na prvom, dvodnevnom treningu koji je održan 30. i 31. marta 2023. u Ulcinju, učesnici/ce su bili u prilici da od predavača Milene Brajović i Petra Đukanovića nauče više o upravljanju projektima, sa fokusom na planiranje i realizaciju projekata, finansijsko upravljanje, monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Tokom drugog segmeta obuke, održanog u Podgorici 12. i 13. aprila, predavačica Dina Bajramspahić radila je sa učesnicima na konceptu javnih politika, načina njihovog praćenja i procjene efekata, kao i na pisanju prijedloga praktičnih politika.  Na završnom, jednodnevnom treningu koji je održan danas u Podgorici, savjete o poboljšanju komunikacije i povećanju vidljivosti projekata finansiranih od strane Evropske unije i sprovođenju kampanja javnog zastupanja učesnicima i učesnicama dale su predavačice Gordana Despotović Đekić i Svetlana Pešić.

Učesnica treninga, Iva Vukčević iz Instituta za strateske studije i projekcije (ISSP) iz Podgorice, cijeni je da su ove obuke o realizaciji projekata finansiranih iz EU fondova izuzetno korisne. „Posebno bih istakla stručnost predavača, kao i njihove napore da prilagode sadržaj treninga specifičnostima pojedinačnih projekata, kreiraju prostor za otvorenu komunikaciju i razmjenu mišljenja što nam je omogućilo da učimo i jedni od drugih. Alati sa kojima smo se upoznali kroz sve tri obuke će nam koristiti ne samo u realizaciji projekta koje u okviru M’BASE podrške, već i u drugim aktivnostima organizacije”, navela je Vukčević.

Obuke su bile veoma informativne, praktične, a nadasve prilagođene specifičnim potrebama naših organizacija i naših projekata. Uvjeren sam da će nam novostečene vještine pomoći da postignemo ciljeve našeg projekta – da podstaknemo učešće građana i uključivanje žena u procesu kreiranja i donošenja lokalnih javnih politika”, kazao je Admir Gjoni iz Punta Instituta iz Ulcinja.

Program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” sprovodi CGO, u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Maja Marinović, saradnica na programima