Tužilaštvima naloženo efikasnije procesuiranje govora mržnje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku v.d. Vrhovne državne tužiteljke, Tatjane Begović, koja se odnosi na pismeno ukazivanje Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na obavezu da inteziviraju rad i sa posebnom pažnjom prate predmete formirane protiv učinilaca krivičnih djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, kao i da u ovim postpcima hitno preduzimaju sve radnje u cilju što bržeg donošenja odluka.

Podsjećamo da je CGO početkom maja ove godine podnio v.d. VDT Begović Inicijativu za davanje uputstva u postupanju tužilaca prilikom izvršenja krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, a sa ciljem da se institucionalno utiče na senzibilizaciju tužilaca u dijelu opasnosti koje nosi ovo krivično djelo, kao i da se uspostavi praksa efikasnog, ujednačenog i neselektivnog postupanja u odnosu na ovakve slučajeve.

CGO je ranije informisan od strane v.d. VDT da obavezujuće uputstvo nije najadekvatniji mehanizam, ali da će biti preduzete one radnje koje su moguće u pogledu doprinosa Tužilaštva efikasnijem suzbijanju ovog krivičnog djela.

Istraživanja koja je sprovodio CGO u posljednjem periodu ukazuju na zabrinjavajuće podatke u dijelu radikalizacije društva i povećenja etničke i vjerske distanace, što kao jedan svoj manifestacioni izraz ima i rast govora mržnje u javnosti. Da se u Crnoj Gori suočavamo sa radikalizacijom navodi blizu polovine građana i građanki (48.7%), a čak je 60% onih koji smatra da je većina incidenata, kojima javno svjedočimo u društvu u posljednje dvije godine, dominantno motivisana vjerskom i etničkom netrepljivošću.

Zbog svega ovog raduje brzo postupanje v.d. VDT po Inicijativi CGO-a, iako se radi o prvom koraku u doprinosu ove institucije u adresiranju ozbiljnog problema govora mržnje po različitim osnovama. U ovom kontekstu pozdravljamo i brzo otvaranje predmeta od strane Tužilaštva u slučaju nedavnih nacionalističkih izliva navijača FK Sutjeska u Podgorici, koje je CGO snažno osudio.

CGO će pratiti dalje postupanje u ovom i sličnim slučajevima u nadi da ćemo svjedočiti praksi pravovremenog i odgovornog postupanja u svim ovim predmetima, a kako bi se zaštitio multikulturalni i građanski koncept države kroz zaustavljanje talasa nesanksionisanog govora mržnje koji postaje naša svakodnevica.

Vasilije Radulović, saradnik na programima