Pitanja rodne ravnopravnosti i političke participacije žena kroz vizuru nosilaca/nositeljki lista za parlamentarne izbore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u okviru projekta SPINoFACT 7 – Medijski monitoring parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2023. godini sa fokusom na rodnu perspektivu“, tokom maja i juna 2023. godine, sproveo usmene intervjue sa nosiocima/teljkama izbornih lista na parlamentarnim izborima o pitanjima vezanim za rodnu ravnopravnost i žensku političku participaciju te medijsko predstavljanje i način izvještavanja o ženama tokom kampanje.  Ukupno je 11 od 15 lista pozitivno odgovorilo na upit tima CGO-a za razgovor na ovu temu.

Cilj ove aktivnosti bio je utvrđivanje stavova čelnih osoba lista o različitim aspektima rodne ravnopravnosti, ali i podsticanje jačanja rodne ravnopravnosti i afirmacije političkog angažmana žena u okviru njihovih kampanja i unutar njihovih partija/koalicija.

Učešće žena na konkretnim izbornim listama, ambijent za političku participaciju žena u okviru partija/koalicija, pozicija rodne ravnopravnosti u izvornom i izbornom programu partije/koalicije, stepen prepoznavanja prepreka sa kojima se suočavaju žene koje jesu ili žele da budu dio javnog života i da zauzimaju određene pozicije, zatim pružanje prostora ženama u okviru konkretnih partija da iskažu svoje stavove, medijski istupaju, biraju i budu birane na određene funkcije i slično, kao i razlozi niske zastupljenosti žena u političkom životu Crne Gore, uz osvrt na izloženost žena u javnom prostoru rastućem govoru mržnje i mizoginiji, neka su od pitanja na koja su odgovarali nosioci 10 listi i nositeljka jedne liste.

Tim CGO-a je kontaktirao nosioce/teljku svih 15 izbornih lista, od kojih je 11 našlo vremena i volje za intervju. To su Adrijan Vuksanović, nosilac liste HGI – Na pravoj strani svijeta; Ervin Ibrahimović, nosilac liste Jasno je! – Bošnjačka stranka; Vladimir Leposavić, nosilac liste „Pravda za sve!“; Vladimir Joković, nosilac liste SNP – DEMOS – Za tebe; zatim Dejan Vukšić, nosilac liste „Narodna koalicija – složno i tačka“ (Dejan  Vukšić – Demohrišćanski pokret; Marko Milačić – Prava Crna Gora; Vladislav Dajković – Slobodna Crna Gora; Dragica Perović – Demokratska srpska stranka; dr Novica Stanić – Pokret za Pljevlja); Genci Nimanbegu, nosilac liste Аlbanska alijansa – Аleanca shqiptare; Srđan Perić, nosilac liste Preokret za sigurnu Crnu Goru; Dragica Perović Ivanović, nositeljka liste Da. Mi možemo za građansku Crnu Goru!; Danijel Živković, nosilac liste Zajedno! Za budućnost koja ti pripada (DPS, SD, DUA, LP); Milojko Spajić, nosilac liste Evropa sad; i Nikola Đurašković, nosilac liste SDP – Za našu kuću.

Na upite za intervju na ovu temu, sa timom CGO-a, nisu imali interesovanja nosioci četiri od 15 izbornih listi: Aleksa i Dritan – Hrabro se broji!; Za budućnost Crne Gore (Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija Crne Gore, Radnička partija); Albanski forum – Nik Gjeloshaj “BESA za Evropski Razvoj” (Forumi shqiptar – Nik Gjeloshaj “BESA pёr Zhvillim Evropian”); i Pokret za promjene – Prvo Crna Gora – Nebojša Medojević – Reforme za spas zemlje.

Projekat „SPINoFACT 7 – Medijski monitoring parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2023. sa fokusom na rodnu perspektivu” CGO sprovodi uz podršku Vlade SR Njemačke.

Milica ZINDOVIĆ, saradnica na programima