Neophodno ažurnije postupanje ENIC-a po zahtjevima za priznavanje inostranih obrazovnih isprava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) apeluje na ENIC centar Ministarstva prosvjete da uspostavi brži mehanizam kontrole priznavanja inostranih obrazovnih isprava za potrebe tržišta rada, kao i poštovanja zakonskih rokova za ovu proceduru.

Podaci do kojih je CGO došao ukazuju da je ENIC centar, u periodu od 01. januara 2021. do 15. maja 2023. godine, dobio 11 919 zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovanih isprava od čega je riješeno 4 417, dok je neriješenih čak 7 544. CGO nema informaciju koliko je od ovih 4 417 zahtjeva po kojima je odlučeno prihvaćeno, a koliko odbačeno, odnosno u kojim slučajevima nije izvršeno priznavanje ili izjednačavanje kvalifikacije i zašto.

Pravo na priznavanje isprave, odnosno izjednačavanje kvalifikacije imaju crnogorski državljani, kao i strani državljani i lica bez državljanstva.

CGO cijeni da je neophodan je sistem po kojem će se, shodno važećim zakonskim odredbama o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, strogo poštovati i rokovi. Naime, ENIC centar je dužan da donese rješenje po zahtjevu stranke za priznavanje inostrane obrazovne isprave u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ovo pitanje dobija na važnosti imajući u vidu i da je Crna Gora turistička destinacija, te da  je mobilnost zapošljavanja tokom zimske i ljetnje turističke sezone u porastu, a i visok broj zahtjeva svjedoči za zainteresovanost za crnogorsko tržište rada. Administrativne prepreke u proceduri priznavanja  inostranih obrazovnih isprava ne doprinose obezbjeđivanju  radne snage, a naročito deficitarnih zanimanja.

CGO je svjestan činjenice da rješavanje po zahtjevima stranaka za priznavanje inostrane obrazovne isprave zavisi i od odgovora inostranih ENIC/NARIC centara i ustanova visokog obrazovanja zemlje u kojoj je stečena obrazovna isprava, kao i da se provjere nekad rade diplomatskim putem, odnosno preko Ministarstva vanjskih poslova, što sve vremenski usložnjava rješavanje po datim zahtjevima. S druge strane, ovo je često i izgovor za izostanak ažurnog postupanja Ministarstva prosvjete. Naime, postupak najčešće otpočinje tek nakon više urgencija podnosioca zahtjeva, što su CGO-u potvrdili i oni koji su dugo čekali na razriješenje ovog pitanja. Dodatno, rješenja o priznavanju, na koje su stranke čekale mnogo duže od propisanog, ne sadrže obrazloženja koja bi opravdala takva kašnjenja u postupanju.

Dugotrajna procedura  priznavanja inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanje kvalifikacije u Crnoj Gori bila je i predmet različitih polemika, a ove isprave su prijeko potrebne onima koji žele nastaviti obrazovanje ili se zaposliti u Crnoj Gori. Na žalost, svjedočimo i primjerima suprotnim svojoj svrsi. Tako je, na primjer, Ministarstvo prosvjete izdalo licencu privatnoj ustanovi srednjeg obrazovanja za nastavu na engleskom jeziku – United Kids International Montenegro – čija diploma u Crnoj Gori neće imati javnu važnost za naše tržište rada, a samim tim neće biti priznata na tržištu rada.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica