Obavještenje o info sesiji za centralni dio Crne Gore u Podgorici

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizuje info sesiju za OCD iz centralnog dijela Crne Gore posvećenu predstavljanju detalja V konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE”.

Info sesija će se održati 24. januara 2024, od 11:00 do 13:00, u konferencijskoj sali CGO-a (ul. Svetlane Kane Radević 1/1, Podgorica), a tom prilikom biće detaljno predstavljeni ciljevi, teme i uslovi konkursa, dok će projektni tim odgovarati na pitanja zainteresovanih OCD.

Cilj konkursa je doprinos unaprjeđenju integracije Crne Gore u Evropsku uniju osnaživanjem učešća organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi, kao i jačanju partnerstava između OCD, kao i OCD i lokalnih samouprava.

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu po ovom konkursu iznosi 185, 000 EUR, a podrška za pojedinačne projekte kretaće se u rasponu od minimum 10,000 EUR do maksimalnih 30,000 EUR.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.