Održane info sesije u Podgorici i Kotoru

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je 24. januara, u konferencijskoj sali CGO-a u Podgorici, i 25. januara, u Multimedijalnoj sali JU KC u Kotoru, organizovao info sesije posvećenu predstavljanju detalja V konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD)  u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”.

Petar Đukanović, programski direktor CGO-a, pojasnio je ciljeve, uslove i teme konkursa koje bi trebalo da predstavljaju odgovor na izazove u oblastima važnim za proces integracija Crne Gore u EU, kao i finansijske aspekte, pravila i postupak ocjenjivanje i rangiranja prijedloga projekata.

Detalje oko finansijskog aspekta predstavile su Milena Brajović, finansijska menadžerka i Aldina Žudjelović, asistentkinja na programima.

Info sesijama su prisustvovali predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija iz centralnog i južnog dijela Crne Gore.

Konkurs je usmjeren na direktnu pomoć OCD za učešće u evropeizaciji i demokratizaciji društva kroz finansijsku podršku njihovim projektima, jačanje njihovih kapaciteta kako bi uspješno realizovali ove aktivnosti u skladu sa evropskim pravilima i obezbjeđivanje kontinuiranog mentorstva tokom trajanja projekata. Za OCD koje će biti podržane pripremljen je i sveobuhvatan program jačanja kapaciteta u upravljanju projektima Ii vidljivosti projektnih aktivnosti, kao i monitoringu javnih institucija.

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu po ovom konkursu iznosi 185, 000 EUR, a podrška za pojedinačne projekte kretaće se u rasponu od minimum 10,000 EUR do maksimalnih 30,000 EUR.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Monika Mrnjačević, asistentkinja na programima