Javni poziv za učesnike/ce treninga za nastavnike/ce srednjih i osnovnih škola

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

JAVNI POZIV

za

učesnike/ce treninga za nastavnike/ce srednjih i osnovnih škola
o metodama primjene muzejskog obrazovanja u podučavanju mladih i razvijanju njihovih interkulturalnih kompetencija

Javni poziv je otvoren za sve nastavnike/ce osnovnih i srednjih škola na teritoriji Crne Gore koji su zainteresovani da prošire svoja znanja o metodama primjene muzejskog obrazovanja u podučavanju mladih i razvijanju njihovih interkulturalnih kompetencija.

Cilj treninga je da nastavnicima/cama predstave strategije saradnje sa muzejima kako bi kreirali inspirativno, interaktivno i podsticajno okruženje za razumijevanje i poštovanje različitih kultura, identiteta i perspektiva, kao i za razvoj interkulturalnih kompetencija kod mladih.

Dvodnevni trening će uključiti predavanja i radionice sa fokusom na multikulturalizam, interkulturalizam, muzejsko obrazovanje, ali i izazove u koncipiranju nastave o kulturama manjinskih zajednica. Posebna pažnja biće posvećena koncipiranju praktičnih lekcija, kao kombinacije teorijskog i interkativnog pristupa, a sa naglaskom na metode aktivnog učenja odraslih.

Na treningu će biti detaljno predstavljen i materijal koji su razvili stručnjaci, a koji će učesnicima biti koristan u budućem praktičnom radu. Svi učesnici/e će dobiti potvrdu o završenom treningu.

Trening će se održati u hotelu 8. i 9. aprila 2024. godine, u Kolašinu, u hotelu Bianca. Troškove organizacije, smještaja i prevoza učesnika/ca snosi organizator.

Prijava uključuje kratku biografiju sa kontakt informacijama (osnovni podaci, naziv škole, predmet koji nastavnik/ca predaje), a šalje se elektronskom poštom na info@cgo-cce.org, uz naznaku: PRIJAVA ZA TRENING NASTAVNIKA/CA.

Rok za slanje prijava je 2. april 2024. godine, a broj mjesta je ograničen. Odabrani učesnici/ce biće obaviješteni o detaljima programa.

Trening se u okviru projekta „Mostovi multikulturalizma kroz muzejsko obrazovanje”, koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.