Inicijative mladih za promjene u zajednici

Centar za građansko obrazovanje (CGO) okupio je danas predstavnike/ce institucija i mlade koji su imali priliku da predstave svoje inicijative razvijene tokom nedavno održanih Škola omladinskog aktivizma u centralnoj, južnoj i sjevernoj regiji Crne Gore, a u okviru projekta „Mladi za mlade!“, koji CGO sprovodi uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici kroz Program malih grantova Demokratske komisije.

Vjerujemo da su mladi u Crnoj Gori važni lideri sjutrašnjice i Ambasada SAD u Podgorici radi na programima u cilju njihovog osnaživanja. Važno je da se vaši glasovi čuju i drago mi je što ste izdvojili vrijeme da se uključite i osmislite različite inicijative“, poručila je, prilikom otvaranja skupa, Suzan Šejfer (Suzanne Schaefer), zamjenica šefa Odjeljenja za medije, kulturu i obrazovanje u Američkoj ambasadi. „Važno je da razumijete da vam život ne poklanja prilike nego da morate da tražite mogućnosti i borite se za sebe i svoje ideje“, kazala je ona u osvrtu na percepciju mladih da ne mogu napraviti značajne promjene u društvu.

Inicijative mladih koje su predstavili na događaju ukazuju da se oni bore za bazične uslove za ostvarenje svojih potencijala.

Inicijativa mladih iz sjeverne regije bila je uspostavljanje besplatnog javnog prevoza za učenike/ce osnovnih i srednjih škola u Bijelom Polju, Beranama, Andrijevici i Plavu, a predstavili su je  Adela Stanić, Boško Rakočević, Amil Kuburović, Helena Fatić i Ida Crnovšanin.

„Naša inicijativa je vezana za dostupan gradski prevoz u opštinama na sjeveru, koji je neophodan đacima, a i ostalim ljude koji žive u daljim naseljima i selima. Mladi treba da budu aktivniji u iniciranju ovakvih akcija jer i od njih zavisi napredak naših zajednica“, kazala je Helena Fatić, učenica Gimnazije “Miloje Dobrašinović” u Bijelom Polju. “Mnogo učenika iz okolnih mjesta bavi se sportom, pohađaju muzičku školu, dramske sekcije. Za to je potreban prevoz, roditelji moraju da su jako uključeni kako bi ta djeca postigla što bolje rezultate u školi i u vannastavnim aktivnostima. Cijene taksi službi i linijskog prevoza su visoke, što je nepremostiva prepreka za mnogu djecu i njihove dodatne aktivnosti, koje su važne za lični razvoj“, istakla je i Ida Crnovršanin.

Fikret Canović, sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu u opštini Plav, mišljenja je da su mladi iz Plava veoma aktivni u svim segmentima života. „Njihove inicijative prepoznajemo kao važne za razvoj društva i kao nosioci funkcija trudimo se da udovoljimo svemu onome što je važno za njihovu budućnost. Vidimo da pitanje transporta za djecu na sjeveru predstavlja veliki problem“, kazao je Canović.

Inicijativa mladih iz centralne regije bila je suzbijanje vršnjačkog nasilja u obrazovnim institucijama, a predstavili su je Katarina Šipčić, Anja Odalović, Sara Mirković, Andrea Mišković i Anja Mićanović.

Vršnjačko nasilje je rastući problem koji ostavlja ozbiljne posljedice na mlade ljude. Zato je važno jačati svijest o ovom problemu i aktivno raditi na stvaranju sigurnog i podržavajućeg okruženja za sve mlade”, navela je Anja Mićanović, učenica Ekonomsko-ugostiteljske škole u Nikšiću. „Pozivamo sve mlade da nam se pridruže u ovoj važnoj borbi protiv nasilja i za bolju budućnost za sve. Pozivamo CGO, kao i NVO koje se bave mladima i psihološko-pedagoške službe, da zajedno adresiramo sve obrazovne ustanove da se obezbijede adekvatne mjere za sprječavanje i reagovanje na vršnjačko nasilje”, poručila je ona.

Lijepo je čuti da mladi prepoznaju prave probleme u lokalnim zajednicama, ali i šire, kao i da su upoznati sa tim kako sistem funkcioniše. Mi smo kroz Lokalni akcioni plan za mlade za 2024. godinu, osim edukacija, prepoznali upravo potrebu da se podrže neke od inicijativa mladih kako bismo zajednički vidjeli šta možemo da promijenimo“, navela je Maja Radojičić, rukovoditeljka Kancelarije za mlade u opštini Nikšić.

Inicijativa mladih iz južne regije bila je „Bar grad mladih, grad za mlade, mladi za perspektivu“ a predstavili su je Jovan Joksimović, Ana Pepđenović, Nikoleta Stanković, Asija Kujović i Minela Ličina.

„Mladi treba da se aktivnije uključe u društvene procese u svojoj zajednici. Izrada i predstavljanje omladinskih inicijativa, kroz program CGO-a, sjajna je prilika za izražavanje mladih“, kazao je Jovan Joksimović iz Bara. „Vjerujem da bi ovi servisi za mlede, kako smo ih mi osmislili, doprinijeli boljoj organizaciji slobodnog vremena mladih, kroz izražavanje mladih u umjetnosti ili drugim oblastima koje su im bliske, ali i da bi to vodilo i smanjenju vršnjačkog nasilja, kao i porastu zainteresovanosti mladih za okolinu i društvo. Mladi treba da budu aktivniji u iniciranju promjena u svojoj okolini jer niko neće to uraditi za njih“, istakao je on.

Branislav Nenezić, predsjednik Skupštine Opštine Bar, daje svoju podršku uključenju mladih. „U prethodnom periodu u lokalnoj samoupravi iz koje dolazim pokušali smo da oslušnemo potrebe mladih. Naša obaveza je da generacije koje stasavaju zainteresujemo i budemo ti koji će ih motivisati da se nakon završetka studija vrate u svoju zajednicu“, kazao je Nenezić.  On je ocijenio da su potrebe mladih zahtjevnije u modernijem dobu, ali i da je na lokalnim upravama da pokažu otvorenost prema inicijativama mladih, i pozvao zastupnike inicijative iz Bara da organizuju zajednički sastanak kako bi radili na njenoj realizaciji.

Maja Marinović, saradnica na programima