Poziv javnim funkcionerima iz pet prioritetnih oblasti za učešće na treninzima o antikorupcijskim politikama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK)

u okviru projekta
PAKT protiv korupcije (Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija)

raspisuje
poziv javnim funkcionerima iz pet prioritetnih oblasti za učešće na treninzima o antikorupcijskim politikama

Cilj ovih treninga je povećanje stepena informisanosti, unaprijeđenje procesa planiranja i sprovođenja antikoruptivnih politika od strane javnih funkcionera, a uz poštovanje etičkih standarda.

Pet jednodnevnih treninga biće organizovano, tokom aprila i maja 2024. godine, za ukupno 100 javnih funkcionera iz pet ključnih oblasti (obrazovanje, zdravstvo, lokalna uprava, bezbijednost i pravosuđe).

Tokom treninga biće obrađene brojne teme, uključujući planove integriteta, zaštitu zviždača, sukob interesa, razumijevanje i upravljanje rizicima, imovinske kartone, a za koje je procijenjeno da su značajne za unaprijeđenje rada javnih funkcionera u antikorupcijskim aktivnostima.

Zainteresovani se mogu prijaviti odabirom oblasti kojoj pripadaju i popunjavanjem formulara:

Sve prijave biće uredno obrađene, a nakon procesa selekcije odabrana lica biće obaviještena o datumima i drugim detaljima organizacije treninga. Učesnici/e treninga će dobiti sertifikate o učešću.

Rok za prijave je 10. april 2024. godine.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano za ovaj poziv možete nas kontaktirati putem elektronske pošte mira.p@cgo-cce.org ili na telefon 020/228 479.

Poziv se objavljuje u okviru projekta PAKT protiv korupcije (Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija), koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Biro Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL).