Razmjenom iskustva i fokusom na dobre prakse do suzbijanja korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je organizovao drugi u nizu od pet treninga o mehanizmima suzbijanja korupcije i to za predstavnike obrazovnog sistema.

Tokom treninga učesnici/ce su se detaljno upoznali sa antikorupcijskim politikama, uključujući planove integriteta, zaštitu zviždača, sukob interesa, razumijevanje i upravljanje rizicima, imovinske kartone, s ciljem da stečena znanja primjene u radu i time jačanja i ove važne komponente funkcionisanja svih institucija.

„Iz pozicije koju pokrivam u ovoj ustanovi, ali i kao pravnik, poznajem važnost teme, pogotovo u dijelu komplikacije koje se mogu pojaviti u radu. Predavači su bili izuzetni. Izdvojio bih Borisa Vukašinovića koji je, kroz otvorenu komunikaciju, pružio dio koji posebno doprinosi kvalitetu – razmjenu iskustava i otiskivanje od teorije, jer je praksa veoma značajna,“ ocjenio je Stefan Rabrenović, sekretar Zavoda za udžbenike i nastava sredstva i jedan od učesnika programa.

Marica Melović, iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, ističe značaj obuke za državne organe u dijelu usvajanja i sprovođenja plana integriteta kao odličnog instumenat, prije svega, prevencije korupcije. „Detaljno pojašnjenje donošenja i sprovođenja plana integriteta na treningu od vrlo korisno za budući rad. Takođe, vjerujem da je svima nama bilo od izuzetnog značaja pojašnjenje važnosti izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera i načina prevazilaženja prepreka u njihovoj obradi. Istakla bih na ukazivanje problema iz prakse, ključne zakonske odredbe i pravične primjene. Kroz interakciju predavača/čica i učesnika/ca treniga stvoren je sinergetski efekat razmjene znanja i iskustva“, izjavila je Melović.

„Već sam bio upoznat s većinom materijala koji je prezentovan. Verujem da bi mi dodatne specifične teme ili napredniji materijal mogli pružiti veću vrijednost u budućnosti. Ipak, trening mi je pružio uvid u način na koji ASK postupa i priliku da sa predstavnicima Agencije razgovaram o dobrim praksama koje bi mogle da se primijene u radu moje organizacije“, kazao je Mirko Gajović, rukovodilac Službe za akademske i opšte poslove Rektorata UCG.

Cilj serije treninga za različite oblasti (obrazovanje, zdravstvo, lokalna uprava, bezbjednost i pravosuđe) je povećanje stepena informisanosti, unaprijeđenje procesa planiranja i sprovođenja antikoruptivnih politika od strane javnih funkcionera, a uz poštovanje etičkih standarda.

Trening je organizovan u okviru projekta PAKT protiv korupcije (Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija), koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Biro Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), a koji CGO sprovodi u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK) čiji su predstavnici danas bili i predavači.

Maja Marinović, saradnica na programima