Miloš Knežević, koordinator za razvoj

Miloš Knežević je studirao Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, studijski program Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti. Završio je Školu ljudskih prava u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), uz podršku Norveškog ministarstva vanjskih poslova. Bio je učesnik brojnih programa iz oblasti ljudskih prava, demokratije i unaprjeđenja pozicije mladih u Crnoj Gori i u regionu Zapadnog Balkana. U Njemačkoj se usavršavao u oblasti istraživanja uloge mladih u razumijevanju i promociji temeljnih vrijednosti Evropske unije, a u Italiji i Njemačkoj u vještinama korišćenja teatarskih tehnika u neformalnom obrazovanju mladih. Bio je učesnik Cinema without Borders programa u Holandiji, u okviru festivala Movies that Matters, kao stipendista Amnesty International, kao i programa obuke o evropskom konceptu građanskog aktivizma organizovanom u okviru projekta Homo Europeanus. Tokom studija, kroz projekat Studentski volonterizam – od segregacije do kvalitetne integracije romskih učenika, radio je kao asistent u nastavi u OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“. Dodatno, predavač je i trener na oblastima omladinskog aktivizma, diskriminacije, multikulturalizma i interkulturalizma, vršnjačkog nasilja, ljudska prava i sl. u programima neformalnog obrazovanja koje sprovode organizacije civilnog društva. Osim CGO-a, u kojem je počeo svoje radno iskustvo u NVO sektoru, kao stažista na programu Ljudska prava, a potom PR/saradnik na programima, pa direktor Festivala UBRZAJ, radio je u NVO Mladi Romi kao koordinator projekata na programima socijalnog uključivanja RE populacije, i u Crnogorskoj LGBTIQ asocijaciji Kvir Montenegro, gdje je pokrivao prvo poziciju programskog koordinatora, a potom izvršnog direktora. Učestvovao je na brojnim konferencijama u oblasti razvoja ljudskih prava i civilnog društva, na kojima je i izlagao kao panelista. Koautor je regionalne studije o primjeni omladinskih politika na zapadnom Balkanu Participacija mladih – više od frazePortfolija vještina neophodnih za zapošljivost mladih na regionalnom nivou i publikacije Mladi – društveni dekor ili društveni kapital. Tečno govori makedonski i engleski, a služi se italijanskim, španskim i francuskim jezikom.